Доставка и интеграция на телефонна централа за НЗОК (2000-2001)

Проект:

Доставка на телефонни централи, активно оборудване и СКС LUCENT за 28 офиса и ЦУ на НЗОК - основна комуникационна система: конвергенция на глас и данни, система за запис на разговорите.

 

Изграждане на най-голямата в страната корпоративна мрежа за пренос на данни, глас и образ с продукти на Lucent Technologies – структурни кабелни системи, телефонни централи, активно оборудване както за локалните мрежи, така и за глобалната комуникационна система на стойност над 3.5 млн. лева.

 


През 1999 г. се поставя началото на създаването на нова институция Националната здравноосигурителна каса с основна задача да осъществява и администрира задължителното здравно осигуряване в България, в частта му по управлението на събраните средства и заплащането на използваните здравни дейности и лекарства в полза на здравноосигурените лица. За обезпечаване на ефективна дейност на касата, освен физическото и административно изграждане на структурата са особено важни и инфраструктурното осигуряване и информационните системи.

 


Контракс достави компютърна, комуникационна и периферна техника за нуждите на НЗОК и 28 РЗОК, която включва компютри, принтери, мрежово оборудване, системен софтуер и офис оборудване.
Бяха доставени над 1000 броя компютъра с Windows, Office, антивирусен софтуер, 400 лазерни принтера и копири, допълнително офис оборудване като мултимедийни прожектори, екрани, бели дъски и офис мебели. В НЗОК и 28 РЗОК бяха инсталирани 30 телефонни централи, изградена VPN мрежа.

 

Комуникационната инфраструктура на новосъздадената администрация включваше и изграждане на структурна кабелна система във всички 30 офиса, инсталиране и конфигуриране на LAN комутатори, VPN маршрутизатори и GSM портове за конвергенция на глас и данни.
Като резултат от изпълнението на този мащабен проект беше проектирана и имплементирана корпоративната, информационна и комуникационна мрежа на Национална здравноосигурителна каса, свързваща централния с регионалните офиси. 

Министерство на здравеопазването (МЗ), 2005-2006
Министерство на здравеопазването (МЗ), 2005-2006

Доставка и инсталация на сървъри, персонални компютри, периферни устройства, UPS и друго оборудване, изграждане на мрежи, внедряване на софтуер за отчитането на дейността към НЗОК по електронен път в 154 общински и държавни болници.

МБАЛ "Св. София"
МБАЛ "Св. София"

Доставка, инсталация и внедряване на Болнична информационна система в МБАЛ и ДКЦ "Св.София".

Министерство на Здравеопазването (МЗ) 2002
Министерство на Здравеопазването (МЗ) 2002

Доставка на работни места за общопрактикуващите лекари - над 3 хиляди работни места са снабдени с персонален компютър NEC, принтер Kyocera и безжично оборудване за връзка с касата.

Министерство на здравеопазването на Република Македония, 2010
Министерство на здравеопазването на Република Македония, 2010

Доставка на информационно оборудване за изграждане на интегрирана здравна информационна система (IHIS)