Доставка и интеграция на телефонна централа за НЗОК (2000-2001)

Проект:

Доставка на телефонни централи, активно оборудване и СКС LUCENT за 28 офиса и ЦУ на НЗОК - основна комуникационна система: конвергенция на глас и данни, система за запис на разговорите.

 

Изграждане на най-голямата в страната корпоративна мрежа за пренос на данни, глас и образ с продукти на Lucent Technologies – структурни кабелни системи, телефонни централи, активно оборудване както за локалните мрежи, така и за глобалната комуникационна система на стойност над 3.5 млн. лева.

 


През 1999 г. се поставя началото на създаването на нова институция Националната здравноосигурителна каса с основна задача да осъществява и администрира задължителното здравно осигуряване в България, в частта му по управлението на събраните средства и заплащането на използваните здравни дейности и лекарства в полза на здравноосигурените лица. За обезпечаване на ефективна дейност на касата, освен физическото и административно изграждане на структурата са особено важни и инфраструктурното осигуряване и информационните системи.

 


Контракс достави компютърна, комуникационна и периферна техника за нуждите на НЗОК и 28 РЗОК, която включва компютри, принтери, мрежово оборудване, системен софтуер и офис оборудване.
Бяха доставени над 1000 броя компютъра с Windows, Office, антивирусен софтуер, 400 лазерни принтера и копири, допълнително офис оборудване като мултимедийни прожектори, екрани, бели дъски и офис мебели. В НЗОК и 28 РЗОК бяха инсталирани 30 телефонни централи, изградена VPN мрежа.

 

Комуникационната инфраструктура на новосъздадената администрация включваше и изграждане на структурна кабелна система във всички 30 офиса, инсталиране и конфигуриране на LAN комутатори, VPN маршрутизатори и GSM портове за конвергенция на глас и данни.
Като резултат от изпълнението на този мащабен проект беше проектирана и имплементирана корпоративната, информационна и комуникационна мрежа на Национална здравноосигурителна каса, свързваща централния с регионалните офиси. 

МБАЛ "Св. София"
МБАЛ "Св. София"

Доставка, инсталация и внедряване на Болнична информационна система в МБАЛ и ДКЦ "Св.София".

Министерство на Здравеопазването (МЗ) 2002
Министерство на Здравеопазването (МЗ) 2002

Доставка на работни места за общопрактикуващите лекари - над 3 хиляди работни места са снабдени с персонален компютър NEC, принтер Kyocera и безжично оборудване за връзка с касата.

МБАЛ "Национална кардиологична болница"
МБАЛ "Национална кардиологична болница"

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за разглеждане и управление на изображения (PACS), както и интеграцията й с работещата в МБАЛ НКБ болница информационна система.

Министерство на здравеопазването на Република Македония, 2010
Министерство на здравеопазването на Република Македония, 2010

Доставка на информационно оборудване за изграждане на интегрирана здравна информационна система (IHIS)