Доставка и интеграция на телефонна централа за НЗОК (2000-2001)

Проект:

Доставка на телефонни централи, активно оборудване и СКС LUCENT за 28 офиса и ЦУ на НЗОК - основна комуникационна система: конвергенция на глас и данни, система за запис на разговорите.

 

Изграждане на най-голямата в страната корпоративна мрежа за пренос на данни, глас и образ с продукти на Lucent Technologies – структурни кабелни системи, телефонни централи, активно оборудване както за локалните мрежи, така и за глобалната комуникационна система на стойност над 3.5 млн. лева.

 


През 1999 г. се поставя началото на създаването на нова институция Националната здравноосигурителна каса с основна задача да осъществява и администрира задължителното здравно осигуряване в България, в частта му по управлението на събраните средства и заплащането на използваните здравни дейности и лекарства в полза на здравноосигурените лица. За обезпечаване на ефективна дейност на касата, освен физическото и административно изграждане на структурата са особено важни и инфраструктурното осигуряване и информационните системи.

 


Контракс достави компютърна, комуникационна и периферна техника за нуждите на НЗОК и 28 РЗОК, която включва компютри, принтери, мрежово оборудване, системен софтуер и офис оборудване.
Бяха доставени над 1000 броя компютъра с Windows, Office, антивирусен софтуер, 400 лазерни принтера и копири, допълнително офис оборудване като мултимедийни прожектори, екрани, бели дъски и офис мебели. В НЗОК и 28 РЗОК бяха инсталирани 30 телефонни централи, изградена VPN мрежа.

 

Комуникационната инфраструктура на новосъздадената администрация включваше и изграждане на структурна кабелна система във всички 30 офиса, инсталиране и конфигуриране на LAN комутатори, VPN маршрутизатори и GSM портове за конвергенция на глас и данни.
Като резултат от изпълнението на този мащабен проект беше проектирана и имплементирана корпоративната, информационна и комуникационна мрежа на Национална здравноосигурителна каса, свързваща централния с регионалните офиси. 

МБАЛ "Св. София"
МБАЛ "Св. София"

Доставка, инсталация и внедряване на Болнична информационна система в МБАЛ и ДКЦ "Св.София".

Здравна система, Фамилия софтуерни продукти Хипократ 2002-2022+
Здравна система, Фамилия софтуерни продукти Хипократ 2002-2022+

Начало и развитие на фамилия Хипократ - софтуерни решения за здравеопазването. Създадена през 2002 година първоначално за ОПЛ, системата постепенно е развита за: GP – семейни лекари; D, D-Lite – стоматолози; S – ДКЦ, МЦ, специалисти, лаборатории; Cloud – нова интегрирана платформа за облачни услуги в здравеопазването.

Балканфарма - Троян
Балканфарма - Троян

Осигуряване на услугата по печат включваща отдаване под наем, ремонт, снабдяване и подмяна на резервни части и консумативи на техника, собственост на Изпълнителя.

МБАЛ "Национална кардиологична болница"
МБАЛ "Национална кардиологична болница"

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за разглеждане и управление на изображения (PACS), както и интеграцията й с работещата в МБАЛ НКБ болница информационна система.