МБАЛ "Св. София"

Проект

Доставка, инсталация и внедряване на Болнична информационна система в МБАЛ и ДКЦ "Св.София".

Период на изпълнение

май - септември 2014 г.

Възложител

МБАЛ "Св. София"

Решение

Доставка, инсталация и внедряване на Болнична информационна система за 50 работни места, която включва:

  • Болнична информационна система (БИС), която създава електронно здравно досие на всеки пациент. БИС обхваща всички болнични дейности и е реализирана като отворена система, изградена на модулен принцип. Реализирана е платформа за интеграция с външни информационни системи на база XML и HL7 стандарти за обмен на медицински данни. Системата за управление на базата данни е MS SQL, клиентската част работи под операционна система MS Windows XP/Vista/7/8 с инсталиран .NET Framework, както и поддържа работа с MS Office, сървърната част работи под MS Windows Server. Системата гарантира в най-висока степен защитата на данните и информационните потоци от неоторизиран достъп и има надеждна система за архивиране на информацията и възстановяването й след евентуален срив
  • Интеграция между Болничната информационна система (БИС) и Системата за дигитално съхранение на медицински образи (СДСМО) (PACS) - обмен на HL7 съобщения между БИС и PACS
  • Интеграция между Болничната информационна система (БИС) и съществуващата Лабораторна информационна система (ЛИС) на фирма "Синево" - обмен на HL7 съобщения между БИС и ЛИС
  • Интеграцията между Болничната информационна система (БИС) и съществуващата информационна система за доболнична помощ “Хипократ”
  • Инсталиране и внедряване на счетоводна и складова система (Модул „Счетоводство“, Модул „Склад“, Модул „Дълготрайни активи“, Модул „Личен състав“ и интеграция между БИС, Програма ТРЗ и счетоводния модул
  • Достаква на хардуер - сървър за управление на БИС – 1 бр, работна станция за БИС - 10 бр., USP – 2 бр., сървърен шкаф – 1 бр.


Ползи

Със завършването на цялостния проект МБАЛ "Св. София" разполага с високотехнологична апаратура и пълна интеграция между различните информационни системи, с които болницата работи. Като резултат е постигнато единно пациентско досие, реализирано според международните стандарти, което е в помощ на лекарите за по-точната и навременна диагностика и лечение на пациентите на лечебното заведение. В рамките на проекта са реализирани и редица допълнителни функционалности, които способстват за успешното му завършване. Благодарение на възможностите за интеграция на системите са запазени значителна част от инвестициите на болницата в софтуерни продукти, закупени назад във времето. По този начин преходът за медицинския и административен персонал към работа с новите системи е по-плавен и успешен.

Министерство на Здравеопазването (МЗ) 2002
Министерство на Здравеопазването (МЗ) 2002

Доставка на работни места за общопрактикуващите лекари - над 3 хиляди работни места са снабдени с персонален компютър NEC, принтер Kyocera и безжично оборудване за връзка с касата.

Доставка и интеграция на телефонна централа за НЗОК (2000-2001)
Доставка и интеграция на телефонна централа за НЗОК (2000-2001)

Доставка на телефонни централи, активно оборудване и СКС LUCENT за 28 офиса и ЦУ на НЗОК - основна комуникационна система: конвергенция на глас и данни, система за запис на разговорите.

Балканфарма - Троян
Балканфарма - Троян

Осигуряване на услугата по печат включваща отдаване под наем, ремонт, снабдяване и подмяна на резервни части и консумативи на техника, собственост на Изпълнителя.

МБАЛ "Национална кардиологична болница"
МБАЛ "Национална кардиологична болница"

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за разглеждане и управление на изображения (PACS), както и интеграцията й с работещата в МБАЛ НКБ болница информационна система.

Здравна система, Фамилия софтуерни продукти Хипократ 2002-2022+
Здравна система, Фамилия софтуерни продукти Хипократ 2002-2022+

Начало и развитие на фамилия Хипократ - софтуерни решения за здравеопазването. Създадена през 2002 година първоначално за ОПЛ, системата постепенно е развита за: GP – семейни лекари; D, D-Lite – стоматолози; S – ДКЦ, МЦ, специалисти, лаборатории; Cloud – нова интегрирана платформа за облачни услуги в здравеопазването.