Главболгарстрой

Участъкът се намира между Кресна и Сандански и е с повишена степен на ПТП, включително се наблюдава засилен трафик. Решението, което предлага екипът на КОНТРАКС, е изграждането на интелигентна транспортна система в този участък.

 

За целта в банкета е положен оптичен кабел, който осигурява връзката на пътните станции с Контролния център.В рамките на участъка са изградени 4 броя пътни станции за измерване на тегло в движение (WiM – Weight in Motion), 4 броя броячи на трафика, 14 броя пътни станции за видеонаблюдение, от които 6 са обзорни PTZ (Pant, Tilt, Zoom), а останалите статични, 10 броя пътни станции за управление на трафика (VMS – Variable Message Signs), от които 5 с ограничено съдържание и 5 с разширено съдържание, 3 броя пътни метеорологични станции (RWS – Road Weather Station)

 

Всеки преброителен пункт събира следните данни за преминалите ППС:

 • Дата час и номер на преброителния пункт
 • Лента и посока на движение на преминалите ППС
 • Класификация на ППС на база индуктивните рамки монтирани в асфалта
 • Скорост на ППС
 • Дължина на ППС
 • Регистрационен номер на ППС с помощта на ANPR камери
 • Друга информация полезна за други ведомства, различни от АПИ.

 

Данните от преброителните пунктове се обобщават и дават информация за 24-часовото натоварване на даден сегмент от автомагистрала Струма участък 3.3.

 

В рамките на проекта са изградени и 3 пътни метеорологични станции. Тези 3 RWS са разположени на стратегически места от магистралата – на мост над река Струма и на места, където има опасност от гъсти мъгли и намалена видимост.

 

Всяка RWS изпраща следните данни през 1 минута:

 • Температура и влажност на въздуха
 • Тип и количество на валежа
 • Видимост
 • Скорост и посока на вятъра
 • Температура на настилката на пътя и 5 см под повърхността на настилката
 • Дебелина на водния филм върху пътната настилка
 • Точка на замръзване в зависимост от третирането на пътя с химикали

 

RWS съобщава предварително при опасност от заскрежаване, замръзване и заледяване на пътната настилка.

На базата на получените данни, фирмата отговаряща за зимното поддържане на магистралата, може да вземе обосновано решение за интервала на почистване, типа и количеството химикали за третиране на пътната настилка срещу заледяване.

 

Всяка пътна станция за измерване на тегло в движение - WiM, събира следните данни за преминалите ППС:

 • Дата час и номер на преброителния пункт
 • Лента и посока на движение на преминалите ППС
 • Класификация на ППС на база индуктивните рамки монтирани в асфалта
 • Тегло на всяко колело, ос и цялото ППС
 • Скорост на ППС
 • Дължина на ППС
 • Регистрационен номер на ППС с помощта на ANPR камери

 

Генерират се данни за нарушителите, които са претоварени и рушат пътя.

 

Всяка пътна станция за управление на трафика – VMS визуализира съобщения под формата на пътни знаци и текстова информация. По този начин се дават указания на водачите на ППС, за условията на пътя, евентуални ремонтни дейности или инциденти, които изискват намаляване на скоростта или преминаване през друг участък от РПМ.

 

Всяка пътна станция за видеонаблюдение предава видео с висока разделителна способност до контролния център. Обзорните камери са разположени на пътен възел Струмяни и Сандански, както и в четирите зони за отдих. Статичните камери осигуряват обратна връзка на диспечерите в контролния център за състоянието на трафика в определени зони на магистралата и набелязване на мерки за справяне с конкретния проблем на пътя.

Главболгарстрой холдинг АД, 2016 - 2019
Главболгарстрой холдинг АД, 2016 - 2019

Изграждане на интелигентна транспортна система на магистрала Струма ЛОТ 3.3

Костал България
Костал България

Доставка на комуникационно оборудване и изграждане на структурна кабелна система.