ГРОМА ХОЛД

Екипът на КОНТРАКС изгражда интелигентна транспортна система и в пътен участък на магистрала Струма 3.1, който се намира между Благоевград и Симитли.

 

В банкета е положен оптичен кабел, от двете страни на магистралата, като по този начин се осигурява висока надеждност на комуникациите с контролния център.

 

В рамките на участъка са изградени 2 броя броячи на трафика, 5 броя пътни станции за видеонаблюдение, от които 3 са обзорни PTZ (Pant, Tilt, Zoom), а останалите статични, 5 броя пътни станции за управление на трафика (VMS – Variable Message Signs), от които 2 с ограничено съдържание и 3 с разширено съдържание, 1 брой пътна метеорологична станция (RWS – Road Weather Station).

 

Всеки преброителен пункт събира следните данни за преминалите ППС:

 • Дата час и номер на преброителния пункт
 • Лента и посока на движение на преминалите ППС
 • Класификация на ППС на база индуктивните рамки монтирани в асфалта
 • Скорост на ППС
 • Дължина на ППС
 • Регистрационен номер на ППС с помощта на ANPR камери
 • Друга информация полезна за други ведомства, различни от АПИ.

 

Данните от преброителните пунктове се обобщават и дават информация за 24-часовото натоварване на даден сегмент от автомагистрала Струма участък 3.1.

 

В рамките на проекта е изградена и 1 пътна метеорологична станция. Тя е разположена в близост до река Струма, където има опасност от гъсти мъгли и намалена видимост.

 

Всяка RWS изпраща следните данни през 1 минута:

 • Температура и влажност на въздуха
 • Тип и количество на валежа
 • Видимост
 • Скорост и посока на вятъра
 • Температура на настилката на пътя и 5 см под повърхността на настилката
 • Дебелина на водния филм върху пътната настилка
 • Точка на замръзване в зависимост от третирането на пътя с химикали

 

RWS съобщава предварително при опасност от заскрежаване, замръзване и заледяване на пътната настилка.

На базата на получените данни, фирмата отговаряща за зимното поддържане на магистралата, може да вземе обосновано решение за интервала на почистване, типа и количеството химикали за третиране на пътната настилка срещу заледяване.

 

Всяка пътна станция за управление на трафика – VMS визуализира съобщения под формата на пътни знаци и текстова информация. По този начин се дават указания на водачите на ППС, за условията на пътя, евентуални ремонтни дейности или инциденти, които изискват намаляване на скоростта или преминаване през друг участък от РПМ.

 

Всяка пътна станция за видеонаблюдение предава видео с висока разделителна способност до Контролния център. Обзорните камери са разположени на пътен възел Струмяни и Сандански, както и в четирите зони за отдих. Статичните камери осигуряват обратна връзка на диспечерите в контролния център за състоянието на трафика в определени зони на магистралата и неговото по-добро управление.

Главболгарстрой холдинг АД, 2016 - 2019
Главболгарстрой холдинг АД, 2016 - 2019

Изграждане на интелигентна транспортна система на магистрала Струма ЛОТ 3.3