ГРОМА ХОЛД АД

Интелигентните транспортни системи по автомагистрала Струма в участъците Струма 3.3 и Струма 3.1 се управляват чрез Контролен център, изграден от екипа на КОНТРАКС на територията на Областно Пътно Управление (ОПУ) Благоевград. Центърът е оборудван със сървърен комплекс и две работни места за диспечери. 9 оператора, които работят на непрекъснат 24-часов режим, са обучени за работа със специално създадената програма ITS Диспечер за събиране на данни и управление на трафика по автомагистрала Струма в участъците 3.1 и 3.3. Едното работно място е специализирано за наблюдение и управление на обзорните и статични пътни станции за видеонаблюдение. Другото работно място позволява стартирането на над 100 сценария в зависимост от метеорологичните условия, инциденти, ремонтни дейности и други събития. За всеки сценарий е дефинирано точното съобщение, което се визуализира върху VMS. Сценариите съдържат и информация, която трябва да се обмени с дежурните на тел. 112, Бърза помощ, МВР и КАТ, Пожарна безопасност центъра за обработка на данни от РПМ в Централно управление на АПИ и др.

Линднер България
Линднер България

Изграждане на структурна кабелна система в офис на Coca Cola Enterprises

Костал България
Костал България

Доставка на комуникационно оборудване и изграждане на структурна кабелна система.