AstraZeneca

Съвместното сътрудничество между "АстраЗенека България" и "Контракс" продължава с трети проект насочен към грижата за пациенти със сърдечна недостатъчност. Проектът ще доведе до още спасени човешки животи от 24/12/2021 г.

 

Възложител:

"АстраЗенека България" ЕООД

 

Проект

"АстраЗенека България" и КОНТРАКС разработиха нов проект, ориентиран към пациентите диагностицирани със сърдечна недостатъчност (СН).

 

Период на изпълнение:

ноември – декември 2021 г.

 

Решение

През последните години "АстраЗенека България" работи активно в областта на СН, а от своя страна още от началото на здравната реформа в България КОНТРАКС има специален фокус към здравно-информационните системи. Днес най-разпознаваемият медицински софтуер сред лекарите в България е от фамилията продукти "Хипократ".

 

Ползи

Статистиката показва, че прогнозата за летален изход при 5 от 10 пациенти със сърдечна недостатъчност ще настъпи до 5 години от поставяне диагнозата, а 9 от 10 пациенти ще останат симптоматични въпреки настоящата стандартна терапия за СН. Поради тази причина промяната в начина на живот и придържането към назначената терапия играят важна роля за подобряване на прогнозата. За да съхранят и подобрят живота си, пациентите със сърдечна недостатъчност с намелена фракция на изтласкване (СНнФИ), трябва да бъдат консултирани допълнително с кардиолог за оптимизиране на настоящата им терапия. За да подпомогнем личните лекари и кардиолозите в грижата за тези високорискови пациенти, от януари 2022 г. в софтуерните продукти „Хипократ“ GP и „Хипократ“ S, ще се появяват напомнящи съобщения за необходимост от преглед при кардиолог и възможността тези пациенти да получат нов клас медикаменти - SGLT2 инхибитори, препоръчани от Европейското Кардиологично Дружество (2021) и реимбурсирани с безплатна рецепта от Националната здравноосигурителна каса през 2022 г. (Съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г.). С това двете компании целят да засилят вниманието на личните лекари към проследяване на високорисковите пациенти, което, в духа на предишните съвместни проекти, ще доведе до спасяването на още повече човешки животи.

Токуда болница София 2006-2007
Токуда болница София 2006-2007

Цялостно компютърно и мрежово подсигуряване на на болница Токуда.

МБАЛ "Св. София"
МБАЛ "Св. София"

Доставка, инсталация и внедряване на Болнична информационна система в МБАЛ и ДКЦ "Св.София".

МБАЛ "Национална кардиологична болница"
МБАЛ "Национална кардиологична болница"

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за разглеждане и управление на изображения (PACS), както и интеграцията й с работещата в МБАЛ НКБ болница информационна система.

Балканфарма - Троян
Балканфарма - Троян

Осигуряване на услугата по печат включваща отдаване под наем, ремонт, снабдяване и подмяна на резервни части и консумативи на техника, собственост на Изпълнителя.

Доставка и интеграция на телефонна централа за НЗОК (2000-2001)
Доставка и интеграция на телефонна централа за НЗОК (2000-2001)

Доставка на телефонни централи, активно оборудване и СКС LUCENT за 28 офиса и ЦУ на НЗОК - основна комуникационна система: конвергенция на глас и данни, система за запис на разговорите.