AstraZeneca

Съвместното сътрудничество между "АстраЗенека България" и "Контракс" продължава с трети проект насочен към грижата за пациенти със сърдечна недостатъчност. Проектът ще доведе до още спасени човешки животи от 24/12/2021 г.

 

Възложител:

"АстраЗенека България" ЕООД

 

Проект

"АстраЗенека България" и КОНТРАКС разработиха нов проект, ориентиран към пациентите диагностицирани със сърдечна недостатъчност (СН).

 

Период на изпълнение:

ноември – декември 2021 г.

 

Решение

През последните години "АстраЗенека България" работи активно в областта на СН, а от своя страна още от началото на здравната реформа в България КОНТРАКС има специален фокус към здравно-информационните системи. Днес най-разпознаваемият медицински софтуер сред лекарите в България е от фамилията продукти "Хипократ".

 

Ползи

Статистиката показва, че прогнозата за летален изход при 5 от 10 пациенти със сърдечна недостатъчност ще настъпи до 5 години от поставяне диагнозата, а 9 от 10 пациенти ще останат симптоматични въпреки настоящата стандартна терапия за СН. Поради тази причина промяната в начина на живот и придържането към назначената терапия играят важна роля за подобряване на прогнозата. За да съхранят и подобрят живота си, пациентите със сърдечна недостатъчност с намелена фракция на изтласкване (СНнФИ), трябва да бъдат консултирани допълнително с кардиолог за оптимизиране на настоящата им терапия. За да подпомогнем личните лекари и кардиолозите в грижата за тези високорискови пациенти, от януари 2022 г. в софтуерните продукти „Хипократ“ GP и „Хипократ“ S, ще се появяват напомнящи съобщения за необходимост от преглед при кардиолог и възможността тези пациенти да получат нов клас медикаменти - SGLT2 инхибитори, препоръчани от Европейското Кардиологично Дружество (2021) и реимбурсирани с безплатна рецепта от Националната здравноосигурителна каса през 2022 г. (Съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г.). С това двете компании целят да засилят вниманието на личните лекари към проследяване на високорисковите пациенти, което, в духа на предишните съвместни проекти, ще доведе до спасяването на още повече човешки животи.

Министерство на здравеопазването (МЗ), 2005-2006
Министерство на здравеопазването (МЗ), 2005-2006

Доставка и инсталация на сървъри, персонални компютри, периферни устройства, UPS и друго оборудване, изграждане на мрежи, внедряване на софтуер за отчитането на дейността към НЗОК по електронен път в 154 общински и държавни болници.

МБАЛ "Национална кардиологична болница"
МБАЛ "Национална кардиологична болница"

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за разглеждане и управление на изображения (PACS), както и интеграцията й с работещата в МБАЛ НКБ болница информационна система.

Министерство на здравеопазването на Република Македония, 2010
Министерство на здравеопазването на Република Македония, 2010

Доставка на информационно оборудване за изграждане на интегрирана здравна информационна система (IHIS)

Здравна система, Фамилия софтуерни продукти Хипократ 2002-2022+
Здравна система, Фамилия софтуерни продукти Хипократ 2002-2022+

Начало и развитие на фамилия Хипократ - софтуерни решения за здравеопазването. Създадена през 2002 година първоначално за ОПЛ, системата постепенно е развита за: GP – семейни лекари; D, D-Lite – стоматолози; S – ДКЦ, МЦ, специалисти, лаборатории; Cloud – нова интегрирана платформа за облачни услуги в здравеопазването.

Доставка и интеграция на телефонна централа за НЗОК (2000-2001)
Доставка и интеграция на телефонна централа за НЗОК (2000-2001)

Доставка на телефонни централи, активно оборудване и СКС LUCENT за 28 офиса и ЦУ на НЗОК - основна комуникационна система: конвергенция на глас и данни, система за запис на разговорите.