МБАЛ "Национална кардиологична болница"

Проект

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за разглеждане и управление на изображения (PACS), както и интеграцията й с работещата в МБАЛ НКБ болница информационна система.

Период на изпълнение

януари - март 2013 г.

Възложител

МБАЛ "Национална кардиологична болница"

Решение

  • Болнична информационна система - разширение и доработка, свързана с изпращане на съобщения към PACS за назначени (планирани) изследвания, както и за получаване на съобщения от PACS за изпълнени изследвания и необходимите действия в CRM за визуализиране на изображението.
  • Системата за разглеждане и управление на изображения (PACS), разработена от Siemens, е медицинска система, включваща софтуер и хардуер, необходими за осъществяване на преноса на данни между цифрови апарати, работни станции и централен сървър за съхранение на данните. Системата е изградена в архитектура клиент - сървър, всички елементи са DICOM съвместими. Продуктът разполага с графичен интуитивен интерфейс с малко на брой процедурни стъпки и потребителско меню на български език.
  • Интеграция на CRM и СРУИ - базирана на обмен на HL7 съобщения между двете системи.

Компоненти на системата - Софтуерен модул за разглеждане и управление на медицинските изображения, хардуер (работни станции, сървър Fujitsu, дисков масив, комун. шкаф, UPS).

 

Използвани технологии: MS .NET Framework 4.5, HL7, MS SQL Server, DICOM.

Ползи

С помощта на двете интегрирани системи, лечебното заведение обслужва пациентите много по-бързо и по-качествено. Единното и надеждно съхранение на изображенията и възможност за бързи сравнения между различни изследвания на един и същи пациент, правени по различно време, елиминира правенето на ненужни повторни изследвания. След внедряването на системата болницата може лесно и бързо да предоставя дигитализирана информация на пациента на личния му лекар или на друго лечебно заведение. Разработената и внедрена интеграционна платформа между БИС и PACS лесно може да се разширява, като в нея се включат и други апарати от образната диагностика с DICOM интерфейс. Платформата е гъвкава и на практика не зависи от броя работни места – всяко работно място на БИС може да се използва веднага като част от системата БИС-PACS.


Внедряването на тази интеграционна платформа дава възможност за разширяване на електронното здравно досие на пациентите чрез улесняване и ускоряване на достъпа до резултатите от образните изследвания, което води до повишаване качеството на лечебно-диагностичния процес.

МБАЛ "Св. София"
МБАЛ "Св. София"

Доставка, инсталация и внедряване на Болнична информационна система в МБАЛ и ДКЦ "Св.София".

Токуда болница София 2006-2007
Токуда болница София 2006-2007

Цялостно компютърно и мрежово подсигуряване на на болница Токуда.

Балканфарма - Троян
Балканфарма - Троян

Осигуряване на услугата по печат включваща отдаване под наем, ремонт, снабдяване и подмяна на резервни части и консумативи на техника, собственост на Изпълнителя.

Министерство на здравеопазването (МЗ), 2005-2006
Министерство на здравеопазването (МЗ), 2005-2006

Доставка и инсталация на сървъри, персонални компютри, периферни устройства, UPS и друго оборудване, изграждане на мрежи, внедряване на софтуер за отчитането на дейността към НЗОК по електронен път в 154 общински и държавни болници.

Министерство на Здравеопазването (МЗ) 2002
Министерство на Здравеопазването (МЗ) 2002

Доставка на работни места за общопрактикуващите лекари - над 3 хиляди работни места са снабдени с персонален компютър NEC, принтер Kyocera и безжично оборудване за връзка с касата.