Балканфарма - Троян

Проект

Осигуряване на услугата по печат, включваща отдаване под наем, ремонт, снабдяване и подмяна на резервни части и консумативи на техника, собственост на Изпълнителя.

При изпълнението на договора КОНТРАКС е направил дизайн и проектиране на цялостното решение за управление на печата, включващо специализиран софтуер за мониторинг и управление на печатащите устройства, сървърна инсталация, настройки и пускане в експлоатация на софтуерното решение, а също и на хардуера – мултифункционални устройства и принтери.

За времето на поддържането на печата КОНТРАКС е осигурил пълен абонаментен сервиз, включително доставка и зареждане с консумативи, ремонти, подмяна на резервни части, профилактични прегледи на лазерните печатащи устройства.

Обект на поддръжката са 18 мултифункционални устройства Kyocera от среден и висок клас. Всички инциденти се отстраняват при кратки срокове - за по-малко от 2 работни дни. Обемът на договора, включително последният отчетен период, е на стойност над 65 000 лева. 

Доставка и интеграция на телефонна централа за НЗОК (2000-2001)
Доставка и интеграция на телефонна централа за НЗОК (2000-2001)

Доставка на телефонни централи, активно оборудване и СКС LUCENT за 28 офиса и ЦУ на НЗОК - основна комуникационна система: конвергенция на глас и данни, система за запис на разговорите.

МБАЛ "Национална кардиологична болница"
МБАЛ "Национална кардиологична болница"

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за разглеждане и управление на изображения (PACS), както и интеграцията й с работещата в МБАЛ НКБ болница информационна система.

Токуда болница София 2006-2007
Токуда болница София 2006-2007

Цялостно компютърно и мрежово подсигуряване на на болница Токуда.

Министерство на здравеопазването на Република Македония, 2010
Министерство на здравеопазването на Република Македония, 2010

Доставка на информационно оборудване за изграждане на интегрирана здравна информационна система (IHIS)

МБАЛ "Св. София"
МБАЛ "Св. София"

Доставка, инсталация и внедряване на Болнична информационна система в МБАЛ и ДКЦ "Св.София".