Балканфарма - Троян

Проект

Осигуряване на услугата по печат, включваща отдаване под наем, ремонт, снабдяване и подмяна на резервни части и консумативи на техника, собственост на Изпълнителя.

При изпълнението на договора КОНТРАКС е направил дизайн и проектиране на цялостното решение за управление на печата, включващо специализиран софтуер за мониторинг и управление на печатащите устройства, сървърна инсталация, настройки и пускане в експлоатация на софтуерното решение, а също и на хардуера – мултифункционални устройства и принтери.

За времето на поддържането на печата КОНТРАКС е осигурил пълен абонаментен сервиз, включително доставка и зареждане с консумативи, ремонти, подмяна на резервни части, профилактични прегледи на лазерните печатащи устройства.

Обект на поддръжката са 18 мултифункционални устройства Kyocera от среден и висок клас. Всички инциденти се отстраняват при кратки срокове - за по-малко от 2 работни дни. Обемът на договора, включително последният отчетен период, е на стойност над 65 000 лева. 

МБАЛ "Национална кардиологична болница"
МБАЛ "Национална кардиологична болница"

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за разглеждане и управление на изображения (PACS), както и интеграцията й с работещата в МБАЛ НКБ болница информационна система.

МБАЛ "Св. София"
МБАЛ "Св. София"

Доставка, инсталация и внедряване на Болнична информационна система в МБАЛ и ДКЦ "Св.София".