Здравна система, Фамилия софтуерни продукти Хипократ 2002-2022+

Начало и развитие на фамилия Хипократ - софтуерни решения за здравеопазването. Създадена през 2002 година първоначално за ОПЛ, системата постепенно е развита за: GP – семейни лекари; D, D-Lite – стоматолози; S – ДКЦ, МЦ, специалисти, лаборатории; Cloud – нова интегрирана платформа за облачни услуги в здравеопазването.

 

 

ФУНКЦИИ
• Обработка на прегледи – електронен амбулаторен лист
• Електронна рецепта
• Електронно направление за клинична лаборатория
• Електронен болничен лист
• Обработка на услуги налични за централните информационни системи
• Електронни отчети, подписани с електронен подпис
• Комуникация на информацията в реално време от мястото на нейното възникване

 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2002 ОПЛ
Над 50% от семейните лекари работят с Хипократ GP. Около 33% от лекарите специалисти, ДКЦ, МЦ и клинични лаборатории, работят с Хипократ S, а 28% лекарите по дентална медицина ползват Хипократ D и Хипократ D Lite.

 

ОСЪЩЕСТВЕНИ ИНТЕГРАЦИИ
• Връзка с НОИ и издаване на електронен болничен лист
• Връзка с над 80% от клиничните лаборатории. Изпращане на направления и получаване на резултатите в електронен вид
• Интеграция с над 34% от аптеките и изпращане на електронни рецепти
• Връзка с МЗ и НЗОК. Обмен на ежемесечни отче- ти. Преминаване към ежедневни отчети
• Интеграция с болнични системи и между отделните софтуерни продукти от фамилията Хипократ

МБАЛ "Св. София"
МБАЛ "Св. София"

Доставка, инсталация и внедряване на Болнична информационна система в МБАЛ и ДКЦ "Св.София".

Токуда болница София 2006-2007
Токуда болница София 2006-2007

Цялостно компютърно и мрежово подсигуряване на на болница Токуда.

Министерство на Здравеопазването (МЗ) 2002
Министерство на Здравеопазването (МЗ) 2002

Доставка на работни места за общопрактикуващите лекари - над 3 хиляди работни места са снабдени с персонален компютър NEC, принтер Kyocera и безжично оборудване за връзка с касата.

Министерство на здравеопазването на Република Македония, 2010
Министерство на здравеопазването на Република Македония, 2010

Доставка на информационно оборудване за изграждане на интегрирана здравна информационна система (IHIS)

Доставка и интеграция на телефонна централа за НЗОК (2000-2001)
Доставка и интеграция на телефонна централа за НЗОК (2000-2001)

Доставка на телефонни централи, активно оборудване и СКС LUCENT за 28 офиса и ЦУ на НЗОК - основна комуникационна система: конвергенция на глас и данни, система за запис на разговорите.