Патентно ведомство на Република България

Проект

Доставка, монтаж и инсталация на компютърно оборудване.

Сключен на

24.11.2014 година.

Бизнес нужди

Организацията имаше нужда от модернизация на компютърното оборудване, както и надграждане на сървърния си комплекс.

Доставката вкючва:

  • Сървър IBM, както и компоненти за надграждането на съществуващ сървър.
  • Настолни персонални компютри Kontrax ProLine
  • преносими компютри Fujitsu и Asus
  • Принтери и мултифункционални машини, Kyocera, Настолни Image скенери HP, Скенери документни Fujitsu и активно мрежово оборудване

 

С доставения сървър и компонентите за наличния, ведомството изгради клъстър, който гарантира по-висока надеждност и наличие на услугите, които сървърите обслужват.

Агенция по заетостта (АЗ)
Агенция по заетостта (АЗ)

Сервизна поддръжка на целия хардуер, включително диагностика, ремонти и замяна на резервни части на съществуващия хардуер.

Община Смолян
Община Смолян

Доставка на електронни пътеводители по проект "Момчилова крепост - митовете оживяват".

Министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите

Доставка на комуникационно оборудване.

Община Тетевен
Община Тетевен

Подобряване на цялостната ИТ инфраструктура

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на труда и социалната политика

Доставка на компютърно оборудване, компютърни компоненти и офис техника (вкл. компютърни компоненти за обновяване на сървъри и компютри).

Цeнтър за управление на трафика
Цeнтър за управление на трафика

Доставка и монтаж на техническо оборудване.

Обл. администрация Смолян
Обл. администрация Смолян

Създаване на инфопойнт система за външна употреба на територията на област Смолян.

Агенция по геодезия, картография и кадастър
Агенция по геодезия, картография и кадастър

Техническа помощ и поддръжка на хардуера.

Агенция "Митници"
Агенция "Митници"

Техническо обезпечаване.

Община Ямбол
Община Ямбол

Интерактивна мултимедийна система

ТЪРГ БГ
ТЪРГ БГ

Доставка на хардуер за системата на Министерство на финансите по ОП 2.

Агенция по вписванията
Агенция по вписванията

Доставка на комплект информационно оборудване за изграждане на аварийно-възстановителен изчислителен център (АИЦ).

Български пощи
Български пощи

Предоставяне на право на ползване на софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement.

Национална експертна лекарска комисия
Национална експертна лекарска комисия

Осигуряване на компютърна и комуникационна техника.

Община Бургас
Община Бургас

Изграждане на цялостна информационна система за работа на общински съвет Бургас.

Столична община
Столична община

Доставка на лицензи за едногодишна софтуерна и техническа поддръжка на лицензи Novell

Община Разград
Община Разград

Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане по проект „Абритус – мистика и реалност”.

Министерство на правосъдието
Министерство на правосъдието

Изграждане на зали за видеоконференции.

Национално сдружение на общините
Национално сдружение на общините

Доставка на офис-техника и хардуер по ОП 2