БАУХАУС БЪЛГАРИЯ ЕООД, 2012 - 2021

Доставка и инсталации на ИКТ за най-големия магазин за строителни материали в България

 

ЗА БЪРЗОТО И КАЧЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНИЯ ПОТОК ОТ КЛИЕНТИ Е НЕОБХОДИМА НАДЕЖДНА И КАЧЕСТВЕНА ИКТ СРЕДА

 

Предистория

Вече изминаха десет години откакто най- големият хипермаркет за строителни мате- риали в България отвори врати. „Баухаус“ е част от немска верига с повече от 60 години опит в продажбата на сторителни материали и инструменти.

 

„Баухаус България“ предлага над 120 000 продукти и услуги на площ от 20 000 кв.м. За бързото и качествено обслужване на ежедневния поток от клиенти (магазинът работи седем дни в седмицата по 12 часа) е необходима надеждна и качествена ИКТ среда.

 

Решение

От самото начало през 2012 г. Контракс доставя и поддържа следните системи:

  • Сървъри, сториджи и работни станции Dell
  • Мултифункционални устройства и принтери Kyocera, управление на печата
  • Активно оборудване Cisco и Fortinet
  • Телефонна централа Avaya
  • Непрекъсваемо ел. захранване Socomec
  • Баркод скенери, мобилни компютри и етикетни принтери Zebra
  • Структурна кабелна система (СКС) Systimax
  • Софтуери Microsoft, VMware, Symantec, Kaspersky


Изграден е и резервен център за данни на разстояние на повече от 100 км от основния за осигуряване на сигурност и резервираност на данните при извънредни ситуации - природни бедствия или война.

Община Ямбол
Община Ямбол

Интерактивна мултимедийна система

Община Смолян
Община Смолян

Доставка на електронни пътеводители по проект "Момчилова крепост - митовете оживяват".

Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"
Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"

Доставка на активно мрежово оборудване за подмяна и реорганизация на мрежовата архитектура.

БТВ Медиа Груп
БТВ Медиа Груп

Извършване на цялостен ИТ одит на текущото състояние на информационната инфраструктура.