Общинска банка АД

Проект

Доставка на софтуерни лицензи на Microsoft Office Standard 2013 за нуждите на "Общинска банка" АД.

След проведен софтуерен одит и анализ на инсталираните софтуерни продукти и наличните лицензи са определени нуждите от докупуване на допълнителни лицензи на Microsoft Office Standard 2013 с цел лицензна чистота на клиента. В резултат на това са доставени необходимите лицензи.

ДСК
ДСК

Предоставяне на услугата "Печат и сканиране" в клоновата мрежа на Банка ДСК и централно управление.

Алфа Банк
Алфа Банк

Предоставяне и поддръжка на мултифункционални печатащи устройства и поддръжка на печатаща техника.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

Производство, доставка и монтаж на офис оборудване.