Общинска банка АД

Проект

Доставка на софтуерни лицензи на Microsoft Office Standard 2013 за нуждите на "Общинска банка" АД.

След проведен софтуерен одит и анализ на инсталираните софтуерни продукти и наличните лицензи са определени нуждите от докупуване на допълнителни лицензи на Microsoft Office Standard 2013 с цел лицензна чистота на клиента. В резултат на това са доставени необходимите лицензи.

Общинска банка
Общинска банка

Извършване на дейности по оптимизиране, внедряване, мигриране и наблюдение на ИТ инфраструктурата.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

Производство, доставка и монтаж на офис оборудване.

ФИНАНСОВА ГРУПА KBC BG (СИ БАНК/ ОББ/ДЗИ), 2017 - 2022
ФИНАНСОВА ГРУПА KBC BG (СИ БАНК/ ОББ/ДЗИ), 2017 - 2022

Услуги по осигуряване на печата KBC BG. Интегрираната система за управление на обслужването намалява престоите и липса на услугата печат и сканиране.

Алфа Банк
Алфа Банк

Предоставяне и поддръжка на мултифункционални печатащи устройства и поддръжка на печатаща техника.

Банка ДСК 2004-2022
Банка ДСК 2004-2022

Предоставяне на услугата "Печат и сканиране" в клоновата мрежа на Банка ДСК и централно управление, включително предоставяне на нови лазерни печатащи и мултифункционални устройства, система за мониторинг и управление, доставка на консумативи и пълно сервизно обслужване.

Банка ДСК
Банка ДСК

Внедрено и работещо решение за управление и наблюдение на средствата за печат в Банка ДСК.