Общинска банка АД

Проект

Доставка на софтуерни лицензи на Microsoft Office Standard 2013 за нуждите на "Общинска банка" АД.

След проведен софтуерен одит и анализ на инсталираните софтуерни продукти и наличните лицензи са определени нуждите от докупуване на допълнителни лицензи на Microsoft Office Standard 2013 с цел лицензна чистота на клиента. В резултат на това са доставени необходимите лицензи.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

Производство, доставка и монтаж на офис оборудване.

Банка ДСК
Банка ДСК

Внедрено и работещо решение за управление и наблюдение на средствата за печат в Банка ДСК.

Общинска банка
Общинска банка

Доставка и техническа поддръжка на устройство тип "Защитна стена - Dell SonicWall NSA 3600" и софтуерни лицензи.