Банка ДСК

Клиент

Банка ДСК е една от водещите банки в България. Нейните услуги включват депозити, влогове, пенсии и управление на активи. Те се осигуряват в повече от 362 офиса в цялата страна, в които работят повече от 4000 служители и 3000 печатащи устройства. Обемите на печат надхвърлят 9 милиона страници годишно, като офис ЦБО/Кредитен център в София генерира по-голямата част от този обем.

Бизнес нужди

Печатащите устройства на банката в цялата страна бяха морално остарели, имаха висок коефициент на дефектируемост, което водеше до дълги периоди на спиране на работа и допълнителни разходи. В офис ЦБО/Кредитен център големи принтери с по две тави се използваха от четирима служители, което водеше до смесване на документите, конфиденциалността беше компрометирана, а достъпът до документи, съдържащи важна информация, не беше ограничен. Банка ДСК имаше желание да подобри своята система за управление на документите без да инвестира в нов хардуер. Целта й беше да бъде подобрено чувствително нивото на сервизно обслужване, контрола на качеството на печат и да се повиши надеждността на използваната печатаща техника.

Решение

  • Беше извършена детайлна оценка на място на съществуващата офис среда и всички бизнес процеси в банката
  • Ре-дизайн на системата за управление на документооборота, базиран на резултатите от оценката и специфичните бизнес нужди на Банка ДСК
  • Договор за наем и пълен сервиз, който предоставя на клиента нови устройства, както и консумативи и услуги по поддръжка на техниката на Банка ДСК
  • Подмяна на старите печатащи устройства с над 2200 нови KYOCERA ECOSYS принтери и мултифункционални устройства, снабдени с компоненти и консумативи с дълъг живот, които осигуряват безпроблемен печат на големи обеми.
  • Инсталация на MyQ терминали на принтерите FS-9530DN с цел осигуряване на контрол на достъпа до документи и мониторинг на обемите и разходите за печат.

Ползи

  • Разходите за печат на Банка ДСК намаляха с 26%
  • Гарантирана беше сигурността на документите, благодарение на внедрената система на MyQ за идентификация посредством карта на печатащото устройство 
  • Повишена ефективност чрез намаляване на времето, необходимо за намиране и прибиране на отпечатаните документи
  • Повишена прозрачност благодарение на по-добро управление, анализ и отчетност на документите
Общинска банка
Общинска банка

Доставка и техническа поддръжка на устройство тип "Защитна стена - Dell SonicWall NSA 3600" и софтуерни лицензи.

Общинска банка
Общинска банка

Извършване на дейности по оптимизиране, внедряване, мигриране и наблюдение на ИТ инфраструктурата.

Общинска банка АД
Общинска банка АД

Доставка на софтуерни лицензи на Мicrosoft.

ДСК
ДСК

Предоставяне на услугата "Печат и сканиране" в клоновата мрежа на Банка ДСК и централно управление.

ФИНАНСОВА ГРУПА KBC BG (СИ БАНК/ ОББ/ДЗИ), 2017 - 2022
ФИНАНСОВА ГРУПА KBC BG (СИ БАНК/ ОББ/ДЗИ), 2017 - 2022

Услуги по осигуряване на печата KBC BG. Интегрираната система за управление на обслужването намалява престоите и липса на услугата печат и сканиране.