Общинска банка

Проект

Извършване на дейности по оптимизиране, внедряване, мигриране и наблюдение на ИТ инфраструктурата.

Период на изпълнение

2013 - 2014 г.

Решение

  • Одит и оптимизация на съществуващата активна директория
  • Миграция на текущата система за електронна поща MS Exchange 2003 към MS Exchange 2010
  • Обновяване на мрежовата инфраструктура на банката

 

Дейностите са извършвани при спазване на добрите практики, заложени в стандарта за управление на услугите ISO 20000-1:2011 и ITIL, в т. ч. Service Design, Service Transition, Release management.

 

Проектът обхваща следните дейности:

  • Подобрения и оптимизиране на централната точка за автентикация и оторизация на потребители, компютри и услуги в Общинска банка на база неналичната Microsoft Active Directory. В обхвата на оптимизирането ще бъдат извършени дейности и на другите услуги в това число MS Exchange, MS SQL, файлови услуги, DNS и други, необходими за подобряване на ИКТ инфраструктурата на банката.
  • Анализ и оценка: Проучване на съществуващата Активна директория, наличните домейни, домейн контролери, териториалното разпределение на ресурсите, наличните потребители/ потребителски акаунти. Профилактика, редуциране на домейни. Трансформиране на файловите услуги.
  • Проучване и анализ на състоянието на съществуващата пощенска услуга, базирана на MS Exchange 2003 и миграция на текущата мейл система MS Exchange 2003 към MS Exchange 2010. Реализиране на централизиран мониторинг и управление на системата.
  • Обновяване на мрежовата инфраструктура на банката, осигуряваща свързаността в клоновата мрежа - планиране на специализираните услуги за пренос на глас по IP във вътрешната мрежа на банката и планиране на дейности по оптимизация на комуникационната инфраструктура на банката. Реинженеринг на съществуващата комуникационна инфраструктура и подобряване на комуникационната инфраструктура.
Алфа Банк
Алфа Банк

Предоставяне и поддръжка на мултифункционални печатащи устройства и поддръжка на печатаща техника.

АКСЕНЧЪР БЪЛГАРИЯ, 2016 - 2022
АКСЕНЧЪР БЪЛГАРИЯ, 2016 - 2022

Единен системен интегратор и доставчик на комплексни ИКТ решения за Accenture Bulgaria

Общинска банка
Общинска банка

Доставка и техническа поддръжка на устройство тип "Защитна стена - Dell SonicWall NSA 3600" и софтуерни лицензи.

ФИНАНСОВА ГРУПА KBC BG (СИ БАНК/ ОББ/ДЗИ), 2017 - 2022
ФИНАНСОВА ГРУПА KBC BG (СИ БАНК/ ОББ/ДЗИ), 2017 - 2022

Услуги по осигуряване на печата KBC BG. Интегрираната система за управление на обслужването намалява престоите и липса на услугата печат и сканиране.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

Производство, доставка и монтаж на офис оборудване.

ДСК
ДСК

Предоставяне на услугата "Печат и сканиране" в клоновата мрежа на Банка ДСК и централно управление.