Банка ДСК 2004-2022

Системно обслужване:

Предоставяне на услугата "Печат и сканиране" в клоновата мрежа на Банка ДСК и централно управление, включително предоставяне на нови лазерни печатащи и мултифункционални устройства, система за мониторинг и управление, доставка на консумативи и пълно сервизно обслужване.

 

 

Предоставяне на услугата "Печат и сканиране" в клоновата мрежа на Банка ДСК и централно управление, включително предоставяне на нови лазерни печатащи и мултифункционални устройства, система за мониторинг и управление, доставка на консумативи и пълно сервизно обслужване.

 

В рамките на договора са извършени анализ на печата, планиране, доставка и пълна сервизна поддръжка на повече от 2 500 принтера и мултифункционални устройства Kyocera в повече от 450 офиса на клиента на територията на цялата страна, деинсталация на 3 500 стари устройства, пускане в експлоатация, обучение на потребителите, инсталиране на софтуерна система за мониторинг и управление на устройствата, системна интеграция.

 

Обем на печата – над 8 милиона копия месечно, срок на разрешаване на проблеми – до 2 часа на място при клиента. С помощта на 28 сервизни центъра КОНТРАКС изпълнява изискванията на клиента без закъснение.

 

С цел управление на услугата КОНТРАКС е извършил интеграция между своята система за мониторинг, системата за регистриране и управление на сервизни поръчки и системата за управление на инцидентите (HelpDesk) на Банка ДСК, като по този начин всеки регистриран проблем се отбелязва в системата за сервизни поръчки и позволява незабавна реакция и отстраняване на проблема.

АКСЕНЧЪР БЪЛГАРИЯ, 2016 - 2022
АКСЕНЧЪР БЪЛГАРИЯ, 2016 - 2022

Единен системен интегратор и доставчик на комплексни ИКТ решения за Accenture Bulgaria

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

Производство, доставка и монтаж на офис оборудване.

ФИНАНСОВА ГРУПА KBC BG (СИ БАНК/ ОББ/ДЗИ), 2017 - 2022
ФИНАНСОВА ГРУПА KBC BG (СИ БАНК/ ОББ/ДЗИ), 2017 - 2022

Услуги по осигуряване на печата KBC BG. Интегрираната система за управление на обслужването намалява престоите и липса на услугата печат и сканиране.

Общинска банка
Общинска банка

Доставка и техническа поддръжка на устройство тип "Защитна стена - Dell SonicWall NSA 3600" и софтуерни лицензи.

Банка ДСК
Банка ДСК

Внедрено и работещо решение за управление и наблюдение на средствата за печат в Банка ДСК.

ДСК
ДСК

Предоставяне на услугата "Печат и сканиране" в клоновата мрежа на Банка ДСК и централно управление.