Blizoo

Проект

Отдаване на техника под наем и пълно сервизно обслужване на принципа цена за отпечатано копие

Сключен на

01.04.2015 година.

Бизнес нужди

Компанията изпитваше сериозна нужда от решение за централизирано управление на печатащата техника, както и възможност за наблюдение на цялостния процес по печат. Разпръснатата клонова структура на търговските и технически представителства на компанията правеше задачата още по-предизвикателна. Липсата на такова решение, както и съществуващата периферна техника, предимно нисък клас устройства с висока себестойност на отпечатана страница, както и висок процент аварируемост, предполагаха възможност за сериозна оптимизация на целия процес, както и намаляване на разходите, свързани с него.

Решение

Контракс извърши доставката и внедряването на мултифункционални устройства в 155 офиса на Близу на територията на цялата страна, в това число офиси за продажба (търговски) и офиси на Техническите звена на Близу. Внедряването на системата включва доставка и инсталация на устройствата, внедряване на решение за мониторинг и управление на системата, интегриране на системата с Хелп Деск-а на Контракс и на Близу.

От началото на договора до момента, Контракс изпълнява дейности по мониторинг и управление на техническото състояние на всички устройства, регистриране на събития (смени на консумативи, престои), управление и доставка на консумативи, превантивни дейности, управление, координация и отчитане на извършените дейности.

В рамките на договора Контракс обслужва повече от 150 устройства, разположени в 155 офиса. Контракс е осигурил обслужването посредством 27 сервизни центъра.   Общата стойност на договора възлиза на 7 000 хиляди лева месечно.

Електроенергиен системен оператор
Електроенергиен системен оператор

Лицензиране продукти и използване на технологични услуги на Microsoft и софтуерна осигуровка за актуални версии.

Топлофикация, София
Топлофикация, София

Миграция на активната директория.

Електрохолд (ЧЕЗ) 2017-2020
Електрохолд (ЧЕЗ) 2017-2020

Изграждане и пускане в експлоатация на автоматизирана система за дистанционно отчитане на потреблението на електрическа енергия - Електрохолд (ЧЕЗ)