Топлофикация, София

Проект

Миграция на активната директория.

Период на изпълнение

2015 - 2016 г.

Бизнес нужди

Цялата сървърна среда на "Топлофикация", София беше базирана на Windows Server 2003, който, след излизането му от поддръжка, освен неактуален стана и непрепоръчителен. Макар и все още стабилен, заради добрата администрация от страна на ИТ отдела на компанията, той трябваше да бъде изведен от употреба, за да не застрашава сигурността чрез липсата на ъпдейти и затруднения със съвместимостта на внедрените след него решения и подобрения в системата на цялата компания.

Решение

КОНТРАКС извърши цялостна миграция активната директория на "Топлофикация", София от Windows server 2003 на Windows Server 2012R2. Също бяха мигрирани и Certificate Services и Internet Information Services (IIS) сървърите, на които се хостват уеб-базираните приложения, даващи информация на клиентите на дружеството за дължими суми. SQL Сървърите, които бяха микс от 2005 и 2008, бяха мигрирани на 2012 по желание на поръчителя. В допълнение изградихме нова Remote Desktop Services услуга, която да замести морално остарялата Terminal Services. Заедно с това извършихме миграция на Distributed File System, File Services, Windows Server Update Services и RADIUS. Всички услуги бяха мигрирани на нови виртуални машини, без никакво забавяне или спиране на работния процес на потребителите. Старите машини бяха успешно изведени от експлоатация, за да може ресурсите им да бъдат използвани за други цели.

Електроенергиен системен оператор
Електроенергиен системен оператор

Лицензиране продукти и използване на технологични услуги на Microsoft и софтуерна осигуровка за актуални версии.

Близу Медиа Енд Броудбенд
Близу Медиа Енд Броудбенд

Отдаване на техника под наем и пълно сервизно обслужване на принципа цена за отпечатано копие.

Telenor Bulgaria
Telenor Bulgaria

WFM система за Telenor