ВИСТЕОН ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД, 2016 - 2022

Осигуряване на технологична миграция на клиентски устройства от HP към DELL за Visteon Electronics Bulgaria

 

Проект

Цялостна подмяна на клиентските компютърни решения, технологично обновяване, разширение на сторидж системите.

 

Бизнес нужди

Произовдителят използван до момента не отговаря на текущите нужди на „Вистеон“, поради което се взима решение на глобално ниво за промяна на основния доставчик на клиентските им устройства (мобилни и настолни компютри, мобилни и настолни работни станции и монитори).

Нужда от бърза подмяна на голям брой работни места с малък локален екип.
Нужда от решение за съхранение на големи по обем видео файлове, бърз достъп до тях, възможност за метаданни и каталогизирането им, както и възможност за скалируемост на решението.

 

Решение

В частта клиентски работни места, Контракс в партньорство с Dell Technologies предложи цялостна подмяна, като отговори на всички специфични нужди свързани с различни позиции и техните натоварвания, като екипа на Контракс осигури допълнително и гъвкавата логистична и техническа подкрепа на екипите на „Вистеон“ в подмяната и помощ на локалния екип на „Вистеон“ при изпълнението.
В частта съхранение на големи по обем видео файлове, Контракс предложи решение на Dell Technologis - ISILON стордиж (PowerScale) с което посрещнахме всички нужди на клиента, откъм произовдителност, капацитет и скалируемост.

 

Ползи

Бърза и безпроблемна подмяна на текущо оборудване по време на технологична модернизация, отговарящо на различни нужди на различните типове служители на
„Вистеон“, с осигуряване на техниката, когато и където е нужна.
Осигуряване на гъвкаво решение за съхранение на огромни по обем видео файлове, тяхната наличност, достъпност, бърза производителност и обработка на данни.

Електроенергиен системен оператор
Електроенергиен системен оператор

Лицензиране продукти и използване на технологични услуги на Microsoft и софтуерна осигуровка за актуални версии.

Електрохолд (ЧЕЗ) 2017-2020
Електрохолд (ЧЕЗ) 2017-2020

Изграждане и пускане в експлоатация на автоматизирана система за дистанционно отчитане на потреблението на електрическа енергия - Електрохолд (ЧЕЗ)

Близу Медиа Енд Броудбенд
Близу Медиа Енд Броудбенд

Отдаване на техника под наем и пълно сервизно обслужване на принципа цена за отпечатано копие.

Топлофикация, София
Топлофикация, София

Внедряване на Office 365 облачни услуги.