Топлофикация, София

Клиент

"Топлофикация", София

Период на изпълнение

2015 г.

Бизнес нужди

"Топлофикация", София е компания с интензивна вътрешна комуникация, която минаваше през външен мейл сървър доставчик. Въпреки че мейл сървърите на този доставчик са стабилни, предлаганата от негова страна услуга не предполага интеграция с Активна директория и инсталация на локален Office продукт. Взето беше решение да се внедри Office 365, който освен че дава възможност на администраторите синхронизират с Активната директория, дава възможност на потребителите да ползват значително по-голяма пощенска кутия и да инсталират локален Office продукт.

Решение

КОНТРАКС помогна на "Топлофикация", София успешно да внедри множество Office365 облачни услуги, разпределени в различни планове спрямо нуждите на конкретните потребители, като включва, но не се ограничава до следните:

  • Office 365 Business Premium - локална инсталация на Office 2013 и Office 2016 за PC и MAC, електронна поща, онлайн хранилище за файлове, интеграция със Skype, онлайн конференции, корпоративна социална мрежа, екипни сайтове и други.
  • План Е3 – план, надграждащ Office 365 Business Premium със следните функционалности: защита от най-високо ниво на пощенската услуга за сегментация на получателите, плюс възможност за заключване на документи, допълнителни услуги за управление, Business Intelligence в Excel, онлайн конференции за до 10 000 души, интеграция с телефонни централи, допълнителни приложения за Office и SharePoint и много други – това е един от най-широкоспектърните планове на Office365.
  • Project Online с локална инсталация на Project Pro за Office 365 – за управление на проекти, следене на графици и други. Включена възможност за локална инсталация на front end приложение.
  • КОНТРАКС извърши имплементирането на услугите до ниво краен потребител и по този начин успешно завърши процеса по интеграция на Office 365.

 

Telenor Bulgaria
Telenor Bulgaria

WFM система за Telenor

Близу Медиа Енд Броудбенд
Близу Медиа Енд Броудбенд

Отдаване на техника под наем и пълно сервизно обслужване на принципа цена за отпечатано копие.