Топлофикация, София

Клиент

"Топлофикация", София

Период на изпълнение

2015 г.

Бизнес нужди

"Топлофикация", София е компания с интензивна вътрешна комуникация, която минаваше през външен мейл сървър доставчик. Въпреки че мейл сървърите на този доставчик са стабилни, предлаганата от негова страна услуга не предполага интеграция с Активна директория и инсталация на локален Office продукт. Взето беше решение да се внедри Office 365, който освен че дава възможност на администраторите синхронизират с Активната директория, дава възможност на потребителите да ползват значително по-голяма пощенска кутия и да инсталират локален Office продукт.

Решение

КОНТРАКС помогна на "Топлофикация", София успешно да внедри множество Office365 облачни услуги, разпределени в различни планове спрямо нуждите на конкретните потребители, като включва, но не се ограничава до следните:

  • Office 365 Business Premium - локална инсталация на Office 2013 и Office 2016 за PC и MAC, електронна поща, онлайн хранилище за файлове, интеграция със Skype, онлайн конференции, корпоративна социална мрежа, екипни сайтове и други.
  • План Е3 – план, надграждащ Office 365 Business Premium със следните функционалности: защита от най-високо ниво на пощенската услуга за сегментация на получателите, плюс възможност за заключване на документи, допълнителни услуги за управление, Business Intelligence в Excel, онлайн конференции за до 10 000 души, интеграция с телефонни централи, допълнителни приложения за Office и SharePoint и много други – това е един от най-широкоспектърните планове на Office365.
  • Project Online с локална инсталация на Project Pro за Office 365 – за управление на проекти, следене на графици и други. Включена възможност за локална инсталация на front end приложение.
  • КОНТРАКС извърши имплементирането на услугите до ниво краен потребител и по този начин успешно завърши процеса по интеграция на Office 365.

 

Близу Медиа Енд Броудбенд
Близу Медиа Енд Броудбенд

Отдаване на техника под наем и пълно сервизно обслужване на принципа цена за отпечатано копие.

Топлофикация, София
Топлофикация, София

Миграция на активната директория.

Електрохолд (ЧЕЗ) 2017-2020
Електрохолд (ЧЕЗ) 2017-2020

Изграждане и пускане в експлоатация на автоматизирана система за дистанционно отчитане на потреблението на електрическа енергия - Електрохолд (ЧЕЗ)

ВИСТЕОН ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД, 2016 - 2022
ВИСТЕОН ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД, 2016 - 2022

Осигуряване на технологична миграция на клиентски устройства от HP към DELL за Visteon Electronics Bulgaria