ФИНАНСОВА ГРУПА KBC BG (СИ БАНК/ ОББ/ДЗИ), 2017 - 2022

Услуги по осигуряване на печата KBC BG

Интегрираната система за управление на обслужването намалява престоите и липса на услугата печат и сканиране.

 

Предистория

Партньорството между Контракс и компаниите от KBC групата започва през 2017 година. Контракс успява да спечели доверието на финансовите компании в следствие на отличните референции и отличния баланс между цени, качество на печат и качество на сервизното обслужване.


Проект

Проектът започва с много успешна реализация за нуждите на СИ Банк, като продължава с внедряване на системата за печат в ДЗИ и Обединена Българска Банка.
Извършена е пълна замяна на всички печатащи устройства (повече от 1200 броя в голяма клонова мрежа, с 520 офиса на територията на страната). Обем на печата – над 3 милиона копия месечно.

В момента услугата се ползва от всички финансови институции от групата на KBC в България. Внедряването на системата е извършено в изключително кратки срокове без допускане на прекъсвания или на спад в качеството на услугата на печат в офисите на клиента.

 

Ползи

Доставени са ново поколение устройства, с висока производителност и качество на печат и сканиране. Технологията на Kyocera намалява неколкократно обема на генерираните от консумативите отпадъци.

Поради намаленото време за реакция и скъсените срокове за решаване на проблемите са намалени престоите поради проблеми с устройствата. Системата за мониторинг и контрол върху печата намалява преразхода за печат. Интегрираната система за управление на обслужването намалява престоите и липсата на услугата печат и сканиране.

ДСК
ДСК

Предоставяне на услугата "Печат и сканиране" в клоновата мрежа на Банка ДСК и централно управление.

Банка ДСК 2004-2022
Банка ДСК 2004-2022

Предоставяне на услугата "Печат и сканиране" в клоновата мрежа на Банка ДСК и централно управление, включително предоставяне на нови лазерни печатащи и мултифункционални устройства, система за мониторинг и управление, доставка на консумативи и пълно сервизно обслужване.

Алфа Банк
Алфа Банк

Предоставяне и поддръжка на мултифункционални печатащи устройства и поддръжка на печатаща техника.

Банка ДСК
Банка ДСК

Внедрено и работещо решение за управление и наблюдение на средствата за печат в Банка ДСК.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

Производство, доставка и монтаж на офис оборудване.

Общинска банка АД
Общинска банка АД

Доставка на софтуерни лицензи на Мicrosoft.