Министерство на образованието и науката

Проект

Доставка, транспорт и монтаж на офис обзавеждане и гаранционно обслужване на обзавеждането за нуждите на проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование".

Възложител

Министерство на образованието и науката

Доставено оборудване

  • 234 бр. бюра
  • 234 бр. офис столове
  • 392 бр. посетителски столове
  • 84 бр. офис шкафове
  • 56 бр. малки маси
  • 28 бр. шкафове за информационни материали
  • 28 бр. комплекти кътове за индивидуално консултиране, модулен шкаф за съхранение на документи
  • 28 бр. бели магнитни дъски
  • 28 бр. екрани за мултимедийни проектори
  • 28 бр. телефонни апарати

Локации

Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София - град, София - област, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

 

Медицински университет, Пловдив
Медицински университет, Пловдив

Разработка и внедряване на софтуерна платформа за електронно и дистанционно обучение.

Клъстер Иновации в България
Клъстер Иновации в България

Внедряване на софтуерна система за управление, доставка на печатна машина за издателска дейност, доставка на сървърна инфраструктура

Медицински Университет - Пловдив
Медицински Университет - Пловдив

Mодернизация на библиотечно-информационния център чрез доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и софтуер в 4 библиотеки на библиотечно- информационния център на МУ - Пловдив.

Министерство на образованието и науката (МОН)
Министерство на образованието и науката (МОН)

Придобиване на компютри и хардуер - изграждане на дейта център и прилежаща инфраструктура.