Средно Училище „Св. Климент Охридски“, гр. Костенец

Проект

Доставка, инсталация и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект STEM център по Природни науки в СУ „Св. Климент Охридски“ – град Костенец, финансиран по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“

 

Възложител

Средно Училище „Св. Климент Охридски“, гр. Костенец

 

Период на изпълнение

07.06.2021 – 04.09.2021

 

Бизнес нужди

Изграждане на STEM център, който е част от обучението по Математика, Физика, Химия и Биология, както и да се обособи нов клуб по „Роботика“.

 

Решение

Обособени бяха четири физически, технологични и тематични обучителни пространства, оборудвани с последно поколение лаптопи, монитори, интерактивни дъски и дисплеи, за индивидуална и групова работа на учениците.

 

По всички природни дисциплини бе създадена база данни от уроци, които могат да се презентират на учениците през специални очила за виртуална реалност. Така всеки може да "влезе" чрез тях в абстрактния отвъд-очевиден свят на науката по пленителен и за въображението начин. Усещането се подсилва и от четири плазмени-интерактивни дисплеи с включена функционалност за визуализация на учебниците.

 

И, за да е още по-фантастично всичко, част от проекта бе и създаването на нов клуб по „Роботика“, който включва и два хуманоидни робота, които изглеждат като герои от "една далечна галактика". Те могат да говорят, да реагират интуитивно на жестове и допир, да движат пластично ръцете и тялото си, дори и да се смеят. Целта на проекта в тази част е чрез предварително разработени програми и команди от страна на ученици и учители, роботите да се включват активно в учебните процеси и да спомогнат за по-достъпен и интерактивен начин за възприемане на учебните занимания.

Министерство на образованието и науката (МОН)
Министерство на образованието и науката (МОН)

Придобиване на компютри и хардуер - изграждане на дейта център и прилежаща инфраструктура.

Министерство на образованието и науката
Министерство на образованието и науката

Доставка, транспорт и монтаж на офис обзавеждане и гаранционно обслужване на обзавеждането за нуждите на проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование".

Медицински Университет - Пловдив
Медицински Университет - Пловдив

Mодернизация на библиотечно-информационния център чрез доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и софтуер в 4 библиотеки на библиотечно- информационния център на МУ - Пловдив.