Средно Училище „Св. Климент Охридски“, гр. Костенец

Проект

Доставка, инсталация и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект STEM център по Природни науки в СУ „Св. Климент Охридски“ – град Костенец, финансиран по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“

 

Възложител

Средно Училище „Св. Климент Охридски“, гр. Костенец

 

Период на изпълнение

07.06.2021 – 04.09.2021

 

Бизнес нужди

Изграждане на STEM център, който е част от обучението по Математика, Физика, Химия и Биология, както и да се обособи нов клуб по „Роботика“.

 

Решение

Обособени бяха четири физически, технологични и тематични обучителни пространства, оборудвани с последно поколение лаптопи, монитори, интерактивни дъски и дисплеи, за индивидуална и групова работа на учениците.

 

По всички природни дисциплини бе създадена база данни от уроци, които могат да се презентират на учениците през специални очила за виртуална реалност. Така всеки може да "влезе" чрез тях в абстрактния отвъд-очевиден свят на науката по пленителен и за въображението начин. Усещането се подсилва и от четири плазмени-интерактивни дисплеи с включена функционалност за визуализация на учебниците.

 

И, за да е още по-фантастично всичко, част от проекта бе и създаването на нов клуб по „Роботика“, който включва и два хуманоидни робота, които изглеждат като герои от "една далечна галактика". Те могат да говорят, да реагират интуитивно на жестове и допир, да движат пластично ръцете и тялото си, дори и да се смеят. Целта на проекта в тази част е чрез предварително разработени програми и команди от страна на ученици и учители, роботите да се включват активно в учебните процеси и да спомогнат за по-достъпен и интерактивен начин за възприемане на учебните занимания.

Министерство на образованието и науката (МОН)
Министерство на образованието и науката (МОН)

Придобиване на компютри и хардуер - изграждане на дейта център и прилежаща инфраструктура.

Министерство на образованието (МОН) 2015-2021
Министерство на образованието (МОН) 2015-2021

Оборудване на основен и резервен дейта център за нуждите на администрацията на МОН и образователната система в България.

Министерство на образованието на Република България, 2015 - 2021
Министерство на образованието на Република България, 2015 - 2021

Комплексни доставки на техника във всички български училища - преносими компютри, мултимедийни прожектори, интерактивни дъски и дисплеи.

МОН - НЕИСПУО, 2020 - 2021
МОН - НЕИСПУО, 2020 - 2021

Разработване, внедряване и поддържане на Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование - НЕИСПУО

Министерство на образованието и науката
Министерство на образованието и науката

Доставка, транспорт и монтаж на офис обзавеждане и гаранционно обслужване на обзавеждането за нуждите на проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование".

Клъстер Иновации в България
Клъстер Иновации в България

Внедряване на софтуерна система за управление, доставка на печатна машина за издателска дейност, доставка на сървърна инфраструктура

Министерство на образованието на Република Албания, 2008
Министерство на образованието на Република Албания, 2008

Първият мащабен проект реализиран в чужбина, придобиване на опит за работа в чужбина и партниране с местни компании - доставка и инсталация на 2000 преносими компютъра

Медицински Университет - Пловдив
Медицински Университет - Пловдив

Mодернизация на библиотечно-информационния център чрез доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и софтуер в 4 библиотеки на библиотечно- информационния център на МУ - Пловдив.