Технически университет – Филиал Пловдив

Лабораторията е изградена от екипа на КОНТРАКС на територията на Технически университет – Филиал Пловдив. Състои се от метална рамка тип „пасарелка“, изградена на бул. Санкт Петербург №63, където са монтирани:

 

 • 2 броя VMS
 • 12 броя ANPR камери за разпознаване на преден и заден регистрационен номер
 • WiM за измерване на теглото на ППС върху 6 ленти
 • 12 броя индуктивни рамки за пътна преброителна станция на трафика
 • 2 броя пътни станции за измерване на габаритите на ППС
 • 1 брой RWS
 • Комуникационна система, включително оптична връзка между „пасарелката“ и лабораторията
 • Лаборатория за обучение, състояща се от сървърно помещение и сървърен комплекс с резервирано захранване UPS и дизел генератор, място за обучение с 10 работни места, екран прожектор и климатици, специализиран софтуер ITS Диспечер и архивиращ софтуер

 

Благодарение на новосъздадената  лаборатория за обучение на специалисти в областта на интелигентните транспортни системи, ще могат да се правят научни изследвания и сравнителни анализи между:

 • Разпознаването на регистрационните номера на ППС в зависимост от различните модели ANPR камери, осветеност (ден, нощ), метеорологични условия (дъжд, снеговалеж, ниски или високи температури и т.н.)
 • Разпознаването на теглото на ППС в зависимост от различните модели сензори, метеорологични условия (дъжд, снеговалеж, ниски или високи температури и т.н.), скоростта на ППС и др.
 • Разпознаването на габаритите на ППС в зависимост от различните модели сензори, метеорологични условия (дъжд, снеговалеж, ниски или високи температури и т.н.), скоростта на ППС и др.

 

В лабораторията ще бъдат налични набор от учебни планове и програми за обучение на диспечери, ръководители на смяна, ръководители на контролен център и системни администратори на контролен център с цел да се развие кадрови потенциал сред служителите на Агенция Пътна Инфраструктура, които са пряко ангажирани с управлението и обслужването на интелигентните транспортни системи на територията на България.

Министерство на образованието на Република България, 2015 - 2021
Министерство на образованието на Република България, 2015 - 2021

Комплексни доставки на техника във всички български училища - преносими компютри, мултимедийни прожектори, интерактивни дъски и дисплеи.

Министерство на образованието и науката
Министерство на образованието и науката

Доставка, транспорт и монтаж на офис обзавеждане и гаранционно обслужване на обзавеждането за нуждите на проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование".

Технически университет, София
Технически университет, София

Доставка, инсталация, обучение и поддръжка на специализиран софтуерен пакет за поточно излъчване и запис на 150 видeо учебни материала.

Клъстер Иновации в България
Клъстер Иновации в България

Внедряване на софтуерна система за управление, доставка на печатна машина за издателска дейност, доставка на сървърна инфраструктура

МОН - НЕИСПУО, 2020 - 2021
МОН - НЕИСПУО, 2020 - 2021

Разработване, внедряване и поддържане на Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование - НЕИСПУО

Министерство на образованието на Република Албания, 2008
Министерство на образованието на Република Албания, 2008

Първият мащабен проект реализиран в чужбина, придобиване на опит за работа в чужбина и партниране с местни компании - доставка и инсталация на 2000 преносими компютъра

Медицински университет, Пловдив
Медицински университет, Пловдив

Разработка и внедряване на софтуерна платформа за електронно и дистанционно обучение.

Медицински Университет - Пловдив
Медицински Университет - Пловдив

Mодернизация на библиотечно-информационния център чрез доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и софтуер в 4 библиотеки на библиотечно- информационния център на МУ - Пловдив.