ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

Възложител

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

Проект

Производство, доставка и монтаж на офис оборудване (бюра, маси, шкафове, гардероби).

Срок за изпълнение

декември 2015 - декември 2017 г.

Ползи

Цялостно комплексно решение за обзавеждане на фронт и бек офисите на банката.

 

Общинска банка
Общинска банка

Извършване на дейности по оптимизиране, внедряване, мигриране и наблюдение на ИТ инфраструктурата.

Общинска банка
Общинска банка

Доставка и техническа поддръжка на устройство тип "Защитна стена - Dell SonicWall NSA 3600" и софтуерни лицензи.

Общинска банка АД
Общинска банка АД

Доставка на софтуерни лицензи на Мicrosoft.