Електроенергиен системен оператор

Проект

Лицензиране продукти и използване на технологични услуги на Microsoft и софтуерна осигуровка за актуални версии.

Период на изпълнение

2014 - 2017 г.

Възложител

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Доставено оборудване

Доставката включва широка гама продукти на Microsoft.

 

 • Windows Pro Upgrade - до Windows Enterprise
 • Office Professional Plus
 • Core CAL Client Access License
 • Virtual Desktop Access
 • Project Professional
 • Visio Professional
 • Visual Studio Premium с абонамент за MSDN
 • Exchange Server Standard
 • Exchange Server Enterprise
 • Lync Server
 • Lync Server Enterprise CAL
 • SharePoint Server
 • Windows Remote Desktop Services CAL
 • SQL Server Enterprise
 • SQL Server Standard
 • Core Infrastructure Server Datacenter
 • Core Infrastructure Server Standard
 • Core Infrastructure Server Standard
 • Поддръжка от производителя Premier Support Services ниво Standard
 • Услуга по планиране на ИТ стратегия и архитектура от производителя
Топлофикация, София
Топлофикация, София

Миграция на активната директория.

Електрохолд (ЧЕЗ) 2017-2020
Електрохолд (ЧЕЗ) 2017-2020

Изграждане и пускане в експлоатация на автоматизирана система за дистанционно отчитане на потреблението на електрическа енергия - Електрохолд (ЧЕЗ)

Blizoo
Blizoo

Отдаване на техника под наем и пълно сервизно обслужване на принципа цена за отпечатано копие