Референции

Линднер България
Линднер България

Изграждане на структурна кабелна система в офис на Coca Cola Enterprises

Костал България
Костал България

Доставка на комуникационно оборудване и изграждане на структурна кабелна система.