Клъстер Иновации в България

Проект

Внедряване на софтуерна система за управление, доставка на печатна машина за издателска дейност, доставка на сървърна инфраструктура.

Период на изпълнение

октомври - декември 2014 г.

Възложител

"Клъстер Иновации в България"

Доставено оборудване и софтуер

 

по ОП1

 • Konica Minolta Bizhub PRESS 1070P – 1 бр.
 • Сървър –Dell PowerEdge R920 – 2 бр.
 • KVM конзола и суич – Dell PowerEdge 1082DS Console Switch+1U KMM - 1 бр.
 • Сървър рак - Сървърен шкаф 19" – 1 бр.
 • UPS устройство – APC - 1 бр.
 • Суитч – Cisco Catalyst 2960S - 1 бр.

по ОП2

Изграждане и внедряване на софтуерен продукт - система за управление, съдържаща:

 • Модул “Управление на финансово-счетоводно обслужване”
 • Модул "Управленско счетоводство"
 • Модул "Управление на инвестиции, договори и проекти"
 • Модул "Управление на документи"
 • Модул за управление на политики
 • Модул за електронно издателство
 • Модул за достъп до електронни обучителни материали и видео конферентна връзка
 • Модул за научно-изследователска и развойна дейност 

Ползи

Цифровата печатна машина подобри възможността за печат на научноизследователска литература и издателската дейност при един от партньорите на Клъстера. С хардуерното ИТ оборудване се изгради модерна сървърна инфраструктура използвана за работата на софтуерната система за управление. Софтуерната система за управление предоставя възможности за цялостно управление на процесите в организацията и подобрява взаимодействието между образователните и бизнес институции, партньори в проекта.

 

МОН - НЕИСПУО, 2020 - 2021
МОН - НЕИСПУО, 2020 - 2021

Разработване, внедряване и поддържане на Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование - НЕИСПУО

Технически университет, София
Технически университет, София

Доставка, инсталация, обучение и поддръжка на специализиран софтуерен пакет за поточно излъчване и запис на 150 видeо учебни материала.

Министерство на образованието (МОН) 2015-2021
Министерство на образованието (МОН) 2015-2021

Оборудване на основен и резервен дейта център за нуждите на администрацията на МОН и образователната система в България.

Министерство на образованието и науката (МОН)
Министерство на образованието и науката (МОН)

Придобиване на компютри и хардуер - изграждане на дейта център и прилежаща инфраструктура.

Министерство на образованието на Република Албания, 2008
Министерство на образованието на Република Албания, 2008

Първият мащабен проект реализиран в чужбина, придобиване на опит за работа в чужбина и партниране с местни компании - доставка и инсталация на 2000 преносими компютъра