Клъстер Иновации в България

Проект

Внедряване на софтуерна система за управление, доставка на печатна машина за издателска дейност, доставка на сървърна инфраструктура.

Период на изпълнение

октомври - декември 2014 г.

Възложител

"Клъстер Иновации в България"

Доставено оборудване и софтуер

 

по ОП1

 • Konica Minolta Bizhub PRESS 1070P – 1 бр.
 • Сървър –Dell PowerEdge R920 – 2 бр.
 • KVM конзола и суич – Dell PowerEdge 1082DS Console Switch+1U KMM - 1 бр.
 • Сървър рак - Сървърен шкаф 19" – 1 бр.
 • UPS устройство – APC - 1 бр.
 • Суитч – Cisco Catalyst 2960S - 1 бр.

по ОП2

Изграждане и внедряване на софтуерен продукт - система за управление, съдържаща:

 • Модул “Управление на финансово-счетоводно обслужване”
 • Модул "Управленско счетоводство"
 • Модул "Управление на инвестиции, договори и проекти"
 • Модул "Управление на документи"
 • Модул за управление на политики
 • Модул за електронно издателство
 • Модул за достъп до електронни обучителни материали и видео конферентна връзка
 • Модул за научно-изследователска и развойна дейност 

Ползи

Цифровата печатна машина подобри възможността за печат на научноизследователска литература и издателската дейност при един от партньорите на Клъстера. С хардуерното ИТ оборудване се изгради модерна сървърна инфраструктура използвана за работата на софтуерната система за управление. Софтуерната система за управление предоставя възможности за цялостно управление на процесите в организацията и подобрява взаимодействието между образователните и бизнес институции, партньори в проекта.

 

Технически университет, София
Технически университет, София

Доставка, инсталация, обучение и поддръжка на специализиран софтуерен пакет за поточно излъчване и запис на 150 видeо учебни материала.

Министерство на образованието и науката
Министерство на образованието и науката

Доставка, транспорт и монтаж на офис обзавеждане и гаранционно обслужване на обзавеждането за нуждите на проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование".