Технически университет, София

Проект

Доставка, инсталация, обучение и поддръжка на специализиран софтуерен пакет за поточно излъчване и запис на 150 видeо учебни материала.

 

Възложител

Технически университет, София

Проект


Доставка и инсталация на LifeSize UVC Video Center.

За нуждите на университета е доставен и инсталиран специализиран софтуерен пакет за поточно излъчване и запис на 150 видео учебни материала - LifeSize UVC Video Center Enterprise Edition. Системата има възможност за 750 едновременни излъчвания с разделителна способност 720р. Тя позволява достъп до самостоятелен канал за стрийминг и запис на съвместими видеоконферентни системи от типа LifeSize Express 220, LifeSize Team 220 и други.

 

Ползи

 

Системата ще позволи на студентите в университета да имат достъп до голяма база с предварително записани учебни и други видео материали. Това дава възможност за разширяване на начините за обучение и подготовка на студентите. Достъпът се осъществява както в мрежата на университета, така и през интернет, като потребителите получават име и парола за достъп до системата.

 

Министерство на образованието на Република България, 2015 - 2021
Министерство на образованието на Република България, 2015 - 2021

Комплексни доставки на техника във всички български училища - преносими компютри, мултимедийни прожектори, интерактивни дъски и дисплеи.

Министерство на образованието и науката (МОН)
Министерство на образованието и науката (МОН)

Придобиване на компютри и хардуер - изграждане на дейта център и прилежаща инфраструктура.

Клъстер Иновации в България
Клъстер Иновации в България

Внедряване на софтуерна система за управление, доставка на печатна машина за издателска дейност, доставка на сървърна инфраструктура

Медицински Университет - Пловдив
Медицински Университет - Пловдив

Mодернизация на библиотечно-информационния център чрез доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и софтуер в 4 библиотеки на библиотечно- информационния център на МУ - Пловдив.

Министерство на образованието на Република Албания, 2008
Министерство на образованието на Република Албания, 2008

Първият мащабен проект реализиран в чужбина, придобиване на опит за работа в чужбина и партниране с местни компании - доставка и инсталация на 2000 преносими компютъра

Медицински университет, Пловдив
Медицински университет, Пловдив

Разработка и внедряване на софтуерна платформа за електронно и дистанционно обучение.

Министерство на образованието и науката
Министерство на образованието и науката

Доставка, транспорт и монтаж на офис обзавеждане и гаранционно обслужване на обзавеждането за нуждите на проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование".

Министерство на образованието (МОН) 2015-2021
Министерство на образованието (МОН) 2015-2021

Оборудване на основен и резервен дейта център за нуждите на администрацията на МОН и образователната система в България.