Технически университет, София

Проект

Доставка, инсталация, обучение и поддръжка на специализиран софтуерен пакет за поточно излъчване и запис на 150 видeо учебни материала.

 

Възложител

Технически университет, София

Проект


Доставка и инсталация на LifeSize UVC Video Center.

За нуждите на университета е доставен и инсталиран специализиран софтуерен пакет за поточно излъчване и запис на 150 видео учебни материала - LifeSize UVC Video Center Enterprise Edition. Системата има възможност за 750 едновременни излъчвания с разделителна способност 720р. Тя позволява достъп до самостоятелен канал за стрийминг и запис на съвместими видеоконферентни системи от типа LifeSize Express 220, LifeSize Team 220 и други.

 

Ползи

 

Системата ще позволи на студентите в университета да имат достъп до голяма база с предварително записани учебни и други видео материали. Това дава възможност за разширяване на начините за обучение и подготовка на студентите. Достъпът се осъществява както в мрежата на университета, така и през интернет, като потребителите получават име и парола за достъп до системата.

 

Министерство на образованието и науката
Министерство на образованието и науката

Доставка, транспорт и монтаж на офис обзавеждане и гаранционно обслужване на обзавеждането за нуждите на проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование".