Сайтел България

Проект

Изграждане на слаботокови и силнотокови инсталации

Период на изпълнение

януари 2014- март 2015 г.

Възложител

"Сайтел България"

Решение

Доставка, инсталиране и гаранционна поддръжка на:

  • СКС Systimax за повече от 730 сегмента cat.6
  • UPS Socomec 200kVA
  • 26p. UPS Eaton
  • Ел. инсталация за работните места
  • Ел. захранване на UPS-и и дизел генератор
  • Климатизация на сървърно помещение
  • Сървърно оборудване

Ползи

След приключване на инсталациите, компанията разполага с най-съвременно оборудване и системи в областта на комуникациите, което й позволява успешно да продължи да развива бизнеса си.

БТВ Медиа Груп
БТВ Медиа Груп

Извършване на цялостен ИТ одит на текущото състояние на информационната инфраструктура.