София Тех Парк

Проект

Доставка на техника, софтуер и специализирано оборудване за нуждите на лаборатория комплекс на "София Тех Парк" АД.

Период на изпълнение

Договорите бяха изпълнени през последното тримесечие на 2015 година.

Възложител

"София Тех Парк" АД

Доставено оборудване

  • Специализиран софтуер и единна специализирана система за емулация на физически действия във виртуална среда
  • Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на конферентна система с обособени зони (в зали за симулация)
  • Триизмерен (3D) скенер (безконтактен и контактен) със софтуер и Мултисензорна високопрецизна измервателна система – предназначена за физическа идентификация на обекти в компютърен вид/ метрология (RE – Reverse Engineering / М-Metrology) и Система за бързо изграждане на голямогабаритни детайли от пластмаса
  • Оборудване за лаборатория по виртуална реалност
  • Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на техническо и технологично оборудване, компютърна и офис техника, необходима за функционирането на Научно-технологичния парк


Ползи

Доставеното оборудване ще бъде използвано в голяма част от лабораториите на Технологичния хъб. Голяма част от него се внася за първи път в България и представлява технологично предизвикателство. Софтуерът за емулация на физически действия, оборудването за виртуална реалност и редица други специализирани системи са предмет на поръчките, които КОНТРАКС изпълни. Те ще бъдат използвани от учените от ТУ София, Софийски университет и БАН, които ще работят в лабораториите.

БТВ Медиа Груп (bTV)
БТВ Медиа Груп (bTV)

Решения за термоконтрол от Dahua срещу разпространението на COVID-19

БАУХАУС БЪЛГАРИЯ ЕООД, 2012 - 2021
БАУХАУС БЪЛГАРИЯ ЕООД, 2012 - 2021

Доставка и инсталации на ИКТ за най-големия магазин за строителни материали в България

Община Ямбол
Община Ямбол

Интерактивна мултимедийна система

ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ, 2010 - 2022
ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ, 2010 - 2022

Цялостно обслужване и системна интеграция в обектите на Lilly Drogerie.