София Тех Парк

Проект

Доставка на техника, софтуер и специализирано оборудване за нуждите на лаборатория комплекс на "София Тех Парк" АД.

Период на изпълнение

Договорите бяха изпълнени през последното тримесечие на 2015 година.

Възложител

"София Тех Парк" АД

Доставено оборудване

  • Специализиран софтуер и единна специализирана система за емулация на физически действия във виртуална среда
  • Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на конферентна система с обособени зони (в зали за симулация)
  • Триизмерен (3D) скенер (безконтактен и контактен) със софтуер и Мултисензорна високопрецизна измервателна система – предназначена за физическа идентификация на обекти в компютърен вид/ метрология (RE – Reverse Engineering / М-Metrology) и Система за бързо изграждане на голямогабаритни детайли от пластмаса
  • Оборудване за лаборатория по виртуална реалност
  • Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на техническо и технологично оборудване, компютърна и офис техника, необходима за функционирането на Научно-технологичния парк


Ползи

Доставеното оборудване ще бъде използвано в голяма част от лабораториите на Технологичния хъб. Голяма част от него се внася за първи път в България и представлява технологично предизвикателство. Софтуерът за емулация на физически действия, оборудването за виртуална реалност и редица други специализирани системи са предмет на поръчките, които КОНТРАКС изпълни. Те ще бъдат използвани от учените от ТУ София, Софийски университет и БАН, които ще работят в лабораториите.

Сайтел България
Сайтел България

Изграждане на слаботокови и силнотокови инсталации.

ЕКО БЪЛГАРИЯ
ЕКО БЪЛГАРИЯ

Обслужване на печатаща среда в клоновата мрежа на ЕКО България

Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"
Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"

Доставка на активно мрежово оборудване за подмяна и реорганизация на мрежовата архитектура.

БТВ Медиа Груп
БТВ Медиа Груп

Извършване на цялостен ИТ одит на текущото състояние на информационната инфраструктура.

БТВ Медиа Груп (bTV)
БТВ Медиа Груп (bTV)

Решения за термоконтрол от Dahua срещу разпространението на COVID-19