Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"

Проект

Доставка на активно мрежово оборудване за подмяна и реорганизация на мрежовата архитектура за нуждите на ДП РВД.

Възложител

Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"

Решение


Доставка и инсталация на мрежово оборудване с цел подмяна на морално остаряло оборудване. Доставени и инсталирани са 2 броя опорни комутатори Cisco Nexus 7004, 4 броя агрегиращи комутатори - Cisco Nexus 2248 и Cisco Catalyst 3850-48T-E, 19 броя 24-портови и 15 броя 48-портови етажни комутатори - серия Cisco Catalyst 3850.

Инсталираното оборудване подменя изцяло морално остарялото мрежово оборудване на ДП РВД.

 

Ползи


Новото мрежово оборудване осигурява скорост от 1 Gbps до работните места, а връзките между комутаторите са със скорост 10 Gbps. Опорните комутатори са напълно резервирани и осигуряват непрекъсваемост на работата на мрежата като цяло при отказ в който и да е от компонентите им. Всеки от етажните комутатори има отделна връзка до всеки един от двата опорни комутатора. Това гарантира свързаността на потребителите при отпадане на някоя от тези физически връзки.

 

БТВ Медиа Груп
БТВ Медиа Груп

Извършване на цялостен ИТ одит на текущото състояние на информационната инфраструктура.

София Тех Парк
София Тех Парк

Доставка на техника, софтуер и специализирано оборудване за нуждите на лабораторния комплекс.

Община Смолян
Община Смолян

Доставка на електронни пътеводители по проект "Момчилова крепост - митовете оживяват".

Сайтел България
Сайтел България

Изграждане на слаботокови и силнотокови инсталации.