Община Смолян

Проект

Доставка на електронни пътеводители по проект "Момчилова крепост - митовете оживяват" по оперативна програма "Регионално развитие" (2007-2013)

Период на изпълнение

януари 2014 г.

Възложител

Община Смолян

Доставено оборудване

Система „Електронен пътеводител“, състояща се от базова станция и 50 индивидуални устройства към нея със следните характеристики:

 • Възможност за предаване на информация на поне 5 езика
 • Възможност за предаване на предварително инсталирана информация от минимум 8 GB
 • Възможност за приемане и предаване на информация от екскурзовод на минимум 5 езика едновременно и 100 метра разстояние
 • Възможност пътеводителите да бъдат използвани както заедно, така и поотделно
 • Възможност за едновременно използване от поне 50 потребители /туристи/
 • Снабдена с необходимия софтуер за зареждане с информация и за предаване на такава
 • Наличие на приемник за минимум 16 честоти
 • Възможност за избор на език чрез съответния бутон
 • Възможност за шумоизолация и мултичестотна синхронизация
 • Възможност за включване в безжичната тур гайд система на всички необходими аксесоари за функционирането й, в т.ч. зарядни устройства, микрофони, приемници, предаватели, антени и др.
 • Компонентите на системата позволяват лесното й пренасяне без помощта на технически средства /специализирани автомобили, мотокари и др./

Ползи

Богата история, свързана с крепостта, нейната реставрация, наред с красивата местност я правят популярна туристическата забележителност. За да имат възможност по-широк кръг от посетители да се докоснат до интересните исторически факти, е изградена система от електрони пътеводители, чрез които може да се достъпва индивидуално цялата информация на различни езици. Това привлича интереса, както на гражданите на Смолян, така и на туристи и гости на града.

Община Ямбол
Община Ямбол

Интерактивна мултимедийна система

Национална експертна лекарска комисия
Национална експертна лекарска комисия

Осигуряване на компютърна и комуникационна техника.

ТЪРГ БГ
ТЪРГ БГ

Доставка на хардуер за системата на Министерство на финансите по ОП 2.

Община Бургас
Община Бургас

Изграждане на цялостна информационна система за работа на общински съвет Бургас.

София Тех Парк
София Тех Парк

Доставка на техника, софтуер и специализирано оборудване за нуждите на лабораторния комплекс.

Община Ямбол
Община Ямбол

Интерактивна мултимедийна система

Цeнтър за управление на трафика
Цeнтър за управление на трафика

Доставка и монтаж на техническо оборудване.

Община Разград
Община Разград

Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане по проект „Абритус – мистика и реалност”.

БТВ Медиа Груп
БТВ Медиа Груп

Извършване на цялостен ИТ одит на текущото състояние на информационната инфраструктура.

Патентно ведомство на Република България
Патентно ведомство на Република България

Доставка на компютърна и периферна техника

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на труда и социалната политика

Доставка на компютърно оборудване, компютърни компоненти и офис техника (вкл. компютърни компоненти за обновяване на сървъри и компютри).

Национално сдружение на общините
Национално сдружение на общините

Доставка на офис-техника и хардуер по ОП 2

Агенция по заетостта
Агенция по заетостта

Следгаранционна поддръжка на обществени терминали (КИОСК).

Агенция "Митници"
Агенция "Митници"

Техническо обезпечаване.

Главна инспекция по труда
Главна инспекция по труда

Изграждане на комуникационната инфраструктура.

Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"
Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"

Доставка на активно мрежово оборудване за подмяна и реорганизация на мрежовата архитектура.

Община Тетевен
Община Тетевен

Подобряване на цялостната ИТ инфраструктура

Агенция за социално подпомагане
Агенция за социално подпомагане

Комплексно сервизно извънгаранционно обслужване и ремонт на компютърна, копирна и периферна техника/ сървъри, настолни компютри, монитори, периферна техника и UPS.

Агенция по геодезия, картография и кадастър
Агенция по геодезия, картография и кадастър

Техническа помощ и поддръжка на хардуера.

Столична община
Столична община

Изграждане на Контактен център (CALL.SOFIA.BG)

Министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите

Доставка на комуникационно оборудване.

Столична община
Столична община

Доставка на лицензи за едногодишна софтуерна и техническа поддръжка на лицензи Novell

Обл. администрация Смолян
Обл. администрация Смолян

Създаване на инфопойнт система за външна употреба на територията на област Смолян.

Агенция по вписванията
Агенция по вписванията

Доставка на комплект информационно оборудване за изграждане на аварийно-възстановителен изчислителен център (АИЦ).