Община Смолян

Проект

Доставка на електронни пътеводители по проект "Момчилова крепост - митовете оживяват" по оперативна програма "Регионално развитие" (2007-2013)

Период на изпълнение

януари 2014 г.

Възложител

Община Смолян

Доставено оборудване

Система „Електронен пътеводител“, състояща се от базова станция и 50 индивидуални устройства към нея със следните характеристики:

 • Възможност за предаване на информация на поне 5 езика
 • Възможност за предаване на предварително инсталирана информация от минимум 8 GB
 • Възможност за приемане и предаване на информация от екскурзовод на минимум 5 езика едновременно и 100 метра разстояние
 • Възможност пътеводителите да бъдат използвани както заедно, така и поотделно
 • Възможност за едновременно използване от поне 50 потребители /туристи/
 • Снабдена с необходимия софтуер за зареждане с информация и за предаване на такава
 • Наличие на приемник за минимум 16 честоти
 • Възможност за избор на език чрез съответния бутон
 • Възможност за шумоизолация и мултичестотна синхронизация
 • Възможност за включване в безжичната тур гайд система на всички необходими аксесоари за функционирането й, в т.ч. зарядни устройства, микрофони, приемници, предаватели, антени и др.
 • Компонентите на системата позволяват лесното й пренасяне без помощта на технически средства /специализирани автомобили, мотокари и др./

Ползи

Богата история, свързана с крепостта, нейната реставрация, наред с красивата местност я правят популярна туристическата забележителност. За да имат възможност по-широк кръг от посетители да се докоснат до интересните исторически факти, е изградена система от електрони пътеводители, чрез които може да се достъпва индивидуално цялата информация на различни езици. Това привлича интереса, както на гражданите на Смолян, така и на туристи и гости на града.

Столична община
Столична община

Доставка на лицензи за едногодишна софтуерна и техническа поддръжка на лицензи Novell

Агенция "Митници"
Агенция "Митници"

Техническо обезпечаване.

Национално сдружение на общините
Национално сдружение на общините

Доставка на офис-техника и хардуер по ОП 2

Агенция по вписванията
Агенция по вписванията

Доставка на комплект информационно оборудване за изграждане на аварийно-възстановителен изчислителен център (АИЦ).

Главна инспекция по труда
Главна инспекция по труда

Изграждане на комуникационната инфраструктура.

Български пощи
Български пощи

Предоставяне на право на ползване на софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement.

Патентно ведомство на Република България
Патентно ведомство на Република България

Доставка на компютърна и периферна техника

Община Ямбол
Община Ямбол

Интерактивна мултимедийна система

Агенция по заетостта
Агенция по заетостта

Следгаранционна поддръжка на обществени терминали (КИОСК).

Министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите

Доставка на комуникационно оборудване.

ТЪРГ БГ
ТЪРГ БГ

Доставка на хардуер за системата на Министерство на финансите по ОП 2.

София Тех Парк
София Тех Парк

Доставка на техника, софтуер и специализирано оборудване за нуждите на лабораторния комплекс.

Цeнтър за управление на трафика
Цeнтър за управление на трафика

Доставка и монтаж на техническо оборудване.

БТВ Медиа Груп
БТВ Медиа Груп

Извършване на цялостен ИТ одит на текущото състояние на информационната инфраструктура.

Столична община
Столична община

Изграждане на Контактен център (CALL.SOFIA.BG)

Обл. администрация Смолян
Обл. администрация Смолян

Създаване на инфопойнт система за външна употреба на територията на област Смолян.

Община Тетевен
Община Тетевен

Подобряване на цялостната ИТ инфраструктура

Агенция по геодезия, картография и кадастър
Агенция по геодезия, картография и кадастър

Техническа помощ и поддръжка на хардуера.

Национална експертна лекарска комисия
Национална експертна лекарска комисия

Осигуряване на компютърна и комуникационна техника.

Агенция по заетостта (АЗ)
Агенция по заетостта (АЗ)

Сервизна поддръжка на целия хардуер, включително диагностика, ремонти и замяна на резервни части на съществуващия хардуер.

Община Разград
Община Разград

Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане по проект „Абритус – мистика и реалност”.

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на труда и социалната политика

Доставка на компютърно оборудване, компютърни компоненти и офис техника (вкл. компютърни компоненти за обновяване на сървъри и компютри).

Община Бургас
Община Бургас

Изграждане на цялостна информационна система за работа на общински съвет Бургас.

Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"
Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"

Доставка на активно мрежово оборудване за подмяна и реорганизация на мрежовата архитектура.

Министерство на правосъдието
Министерство на правосъдието

Изграждане на зали за видеоконференции.

Сайтел България
Сайтел България

Изграждане на слаботокови и силнотокови инсталации.