ЕКО БЪЛГАРИЯ

Проект

КОНТРАКС АД бе избран сред пет други доставчика при проведена публична процедура за изпълнител на договор за обслужване на печатащата среда в клоновата мрежа на ЕКО България.

 

Към момента на подписване на договора са включени 93 обекта на територията на цялата страна, като част от тях са извън населени места и с възможност за корекции в броя им при възникнала нужда.

Решение

Предложеното решение за изпълнение на проекта включва черно-бели мултифункционални устройства А4 на Kyocera със скорост на печат от 40 страници в минута, както и услуги от КОНТРАКС по доставката, пускането в експлоатация, включително обучение на служителите на ЕКО България за работа с устройствата, както и последващото снабдяване с консумативи и осигуряване на цялостната сервизна поддръжка на печатащата среда за срок от 3 години с очаквания обем печат над 6 000 000 копия.

 

Предоставянето на услугата включва хардуерна поддръжка, извършване на ремонти, профилактика, доставка на консумативи и резервни части. Управлението на дейностите по поддръжката включва проактивни дейности с цел осигуряване на непрекъснатост на услугата по печат и сканиране в обектите на ЕКО България. Планирането на доставките с консумативи и резервни части се извършва на базата на система за мониторинг на устройствата.

 

Ползи

Доставени са ново поколение устройства, с висока производителност и качество на печат и сканиране. Технологията на Kyocera намалява неколкократно обема на генерираните от консумативите отпадъци. Поради намаленото време за реакция и скъсените срокове за решаване на проблемите са намалени престоите поради проблеми с устройствата. Системата за мониторинг и контрол върху печата намалява преразхода за печат. Интегрираната система за управление на обслужването намалява престоите и липсата на услугата печат и сканиране.

ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ, 2010 - 2022
ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ, 2010 - 2022

Цялостно обслужване и системна интеграция в обектите на Lilly Drogerie.

БТВ Медиа Груп
БТВ Медиа Груп

Извършване на цялостен ИТ одит на текущото състояние на информационната инфраструктура.

Сайтел България
Сайтел България

Изграждане на слаботокови и силнотокови инсталации.

Община Смолян
Община Смолян

Доставка на електронни пътеводители по проект "Момчилова крепост - митовете оживяват".

Община Ямбол
Община Ямбол

Интерактивна мултимедийна система