Община Ямбол

Проект

Интерактивна мултимедийна система за интерпретационния център в "Безистена" - град Ямбол

Възложител

Община Ямбол

Решение

През месец януари 2015 г. приключи изпълнението на проект за реконструкция на ямболския безистен (покрит пазар) - единствената в България запазена сграда от този тип от периода на османското владичество, оценявана като един от най-красивите покрити пазари на Балканите. Инициативата се реализира в рамките на проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”.

Като основна част от реконструкцията и модернизацията на Безистена и превръщането му в интерпретационен център бе изграждането на интерактивна мултимедийна система за цялостна интерпретация и атрактивно представяне на исторически събития, обекти и личности от миналото на града и региона, разказващи на съвременния посетител за регионалното историческо и културно наследство на град Ямбол и областта, и предоставяне на актуална информация за настоящи и бъдещи проекти и инициативи на общината. В ролята си на изпълнител на този елемент от интерпретационния център КОНТРАКС проектира, инсталира и „оживи“ 4-компонентна мултимедийна интерактивна система, включваща в себе си високотехнологично компютърно оборудване и разработка на 86 аудио-видео информационни единици, преведени на 5 езика (български, английски, руски, немски и френски).

Първият компонент на системата, с който посетителят на музея се запознава, са т.нар. info-point терминали /оборудвани с 42“ публични тъч дисплеи/, разположени на трите входа на Безистена. Тези „киоски“ предоставят информация относно възможностите, които предлага за разглеждане обектът, както и историята и плана на сградата. 

Вторият атракцион - Тунел на времето, представлява интерактивна инсталация, състояща се от 16 КИОСК терминала, оборудвани с 32‘‘ и 42‘‘ тъч дисплеи, на които посетителите могат да изберат и стартират анимирани филмчета и да се запознаят с известни личности и интересни факти, изиграли значителна роля в историята на региона от античността до днешни дни.

Третият компонент на системата, Изглед и облик, представлява единствената по рода си за България атракция, наречена „интерактивна земя“ - върху екран с размери 2,40 х 2,40 м се прожектира карта на Ямболска област, като в момента, в който посетителят стъпи на екрана, картата „изчезва“ и на нейно място се появява интерактивно меню, чрез което посетителят, посредством поредица от стъпки (команди), може да активира прожектирането на интересна за него аудио-видео информация за физическия облик на мястото/ региона през различните епохи.

Последният компонент, Визуални тематични маршрути, включва интерактивно представяне на възможни „маршрути” за разглеждане на обектите и околните забележителности (интерактивен макет на града и околността с визуализация на всеки маршрут), като основната цел на тази атракция е посетителите да бъдат информирани за историческите местности и традиции на града, които могат да посетят по-късно на място.

Интерактивната мултимедийна система, реализирана в Безистена, не само, дава достъп до богата информация, а в някои случаи и до позабравени факти и образи от миналото на областта, но също така е и забавен и интересен учител за малките посетители на музея.

 

Национална експертна лекарска комисия
Национална експертна лекарска комисия

Осигуряване на компютърна и комуникационна техника.

Столична община
Столична община

Изграждане на Контактен център (CALL.SOFIA.BG)

София Тех Парк
София Тех Парк

Доставка на техника, софтуер и специализирано оборудване за нуждите на лабораторния комплекс.

Обл. администрация Смолян
Обл. администрация Смолян

Създаване на инфопойнт система за външна употреба на територията на област Смолян.

Община Смолян
Община Смолян

Доставка на електронни пътеводители по проект "Момчилова крепост - митовете оживяват".

Столична община
Столична община

Доставка на лицензи за едногодишна софтуерна и техническа поддръжка на лицензи Novell

Агенция по заетостта (АЗ)
Агенция по заетостта (АЗ)

Сервизна поддръжка на целия хардуер, включително диагностика, ремонти и замяна на резервни части на съществуващия хардуер.

Министерство на правосъдието
Министерство на правосъдието

Изграждане на зали за видеоконференции.

Сайтел България
Сайтел България

Изграждане на слаботокови и силнотокови инсталации.

Цeнтър за управление на трафика
Цeнтър за управление на трафика

Доставка и монтаж на техническо оборудване.

ТЪРГ БГ
ТЪРГ БГ

Доставка на хардуер за системата на Министерство на финансите по ОП 2.

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на труда и социалната политика

Доставка на компютърно оборудване, компютърни компоненти и офис техника (вкл. компютърни компоненти за обновяване на сървъри и компютри).

Агенция за социално подпомагане
Агенция за социално подпомагане

Комплексно сервизно извънгаранционно обслужване и ремонт на компютърна, копирна и периферна техника/ сървъри, настолни компютри, монитори, периферна техника и UPS.

Национално сдружение на общините
Национално сдружение на общините

Доставка на офис-техника и хардуер по ОП 2

Български пощи
Български пощи

Предоставяне на право на ползване на софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement.

Агенция "Митници"
Агенция "Митници"

Техническо обезпечаване.

Агенция по вписванията
Агенция по вписванията

Доставка на комплект информационно оборудване за изграждане на аварийно-възстановителен изчислителен център (АИЦ).

Министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите

Доставка на комуникационно оборудване.

Патентно ведомство на Република България
Патентно ведомство на Република България

Доставка на компютърна и периферна техника

Община Бургас
Община Бургас

Изграждане на цялостна информационна система за работа на общински съвет Бургас.

Община Смолян
Община Смолян

Доставка на електронни пътеводители по проект "Момчилова крепост - митовете оживяват".

Главна инспекция по труда
Главна инспекция по труда

Изграждане на комуникационната инфраструктура.

Община Тетевен
Община Тетевен

Подобряване на цялостната ИТ инфраструктура

Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"
Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"

Доставка на активно мрежово оборудване за подмяна и реорганизация на мрежовата архитектура.

БТВ Медиа Груп (bTV)
БТВ Медиа Груп (bTV)

Решения за термоконтрол от Dahua срещу разпространението на COVID-19

БТВ Медиа Груп
БТВ Медиа Груп

Извършване на цялостен ИТ одит на текущото състояние на информационната инфраструктура.

Община Разград
Община Разград

Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане по проект „Абритус – мистика и реалност”.