Община Ямбол

Проект

Интерактивна мултимедийна система за интерпретационния център в "Безистена" - град Ямбол

Възложител

Община Ямбол

Решение

През месец януари 2015 г. приключи изпълнението на проект за реконструкция на ямболския безистен (покрит пазар) - единствената в България запазена сграда от този тип от периода на османското владичество, оценявана като един от най-красивите покрити пазари на Балканите. Инициативата се реализира в рамките на проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”.

Като основна част от реконструкцията и модернизацията на Безистена и превръщането му в интерпретационен център бе изграждането на интерактивна мултимедийна система за цялостна интерпретация и атрактивно представяне на исторически събития, обекти и личности от миналото на града и региона, разказващи на съвременния посетител за регионалното историческо и културно наследство на град Ямбол и областта, и предоставяне на актуална информация за настоящи и бъдещи проекти и инициативи на общината. В ролята си на изпълнител на този елемент от интерпретационния център КОНТРАКС проектира, инсталира и „оживи“ 4-компонентна мултимедийна интерактивна система, включваща в себе си високотехнологично компютърно оборудване и разработка на 86 аудио-видео информационни единици, преведени на 5 езика (български, английски, руски, немски и френски).

Първият компонент на системата, с който посетителят на музея се запознава, са т.нар. info-point терминали /оборудвани с 42“ публични тъч дисплеи/, разположени на трите входа на Безистена. Тези „киоски“ предоставят информация относно възможностите, които предлага за разглеждане обектът, както и историята и плана на сградата. 

Вторият атракцион - Тунел на времето, представлява интерактивна инсталация, състояща се от 16 КИОСК терминала, оборудвани с 32‘‘ и 42‘‘ тъч дисплеи, на които посетителите могат да изберат и стартират анимирани филмчета и да се запознаят с известни личности и интересни факти, изиграли значителна роля в историята на региона от античността до днешни дни.

Третият компонент на системата, Изглед и облик, представлява единствената по рода си за България атракция, наречена „интерактивна земя“ - върху екран с размери 2,40 х 2,40 м се прожектира карта на Ямболска област, като в момента, в който посетителят стъпи на екрана, картата „изчезва“ и на нейно място се появява интерактивно меню, чрез което посетителят, посредством поредица от стъпки (команди), може да активира прожектирането на интересна за него аудио-видео информация за физическия облик на мястото/ региона през различните епохи.

Последният компонент, Визуални тематични маршрути, включва интерактивно представяне на възможни „маршрути” за разглеждане на обектите и околните забележителности (интерактивен макет на града и околността с визуализация на всеки маршрут), като основната цел на тази атракция е посетителите да бъдат информирани за историческите местности и традиции на града, които могат да посетят по-късно на място.

Интерактивната мултимедийна система, реализирана в Безистена, не само, дава достъп до богата информация, а в някои случаи и до позабравени факти и образи от миналото на областта, но също така е и забавен и интересен учител за малките посетители на музея.

 

Агенция "Митници"
Агенция "Митници"

Техническо обезпечаване.

Обл. администрация Смолян
Обл. администрация Смолян

Създаване на инфопойнт система за външна употреба на територията на област Смолян.

Национална експертна лекарска комисия
Национална експертна лекарска комисия

Осигуряване на компютърна и комуникационна техника.

Главна инспекция по труда
Главна инспекция по труда

Изграждане на комуникационната инфраструктура.

Столична община
Столична община

Доставка на лицензи за едногодишна софтуерна и техническа поддръжка на лицензи Novell

Агенция по вписванията
Агенция по вписванията

Доставка на комплект информационно оборудване за изграждане на аварийно-възстановителен изчислителен център (АИЦ).

Община Бургас
Община Бургас

Изграждане на цялостна информационна система за работа на общински съвет Бургас.

Столична община
Столична община

Изграждане на Контактен център (CALL.SOFIA.BG)

Община Разград
Община Разград

Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане по проект „Абритус – мистика и реалност”.

Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"
Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"

Доставка на активно мрежово оборудване за подмяна и реорганизация на мрежовата архитектура.

Агенция по геодезия, картография и кадастър
Агенция по геодезия, картография и кадастър

Техническа помощ и поддръжка на хардуера.

Министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите

Доставка на комуникационно оборудване.

Община Смолян
Община Смолян

Доставка на електронни пътеводители по проект "Момчилова крепост - митовете оживяват".

БТВ Медиа Груп
БТВ Медиа Груп

Извършване на цялостен ИТ одит на текущото състояние на информационната инфраструктура.

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на труда и социалната политика

Доставка на компютърно оборудване, компютърни компоненти и офис техника (вкл. компютърни компоненти за обновяване на сървъри и компютри).

Община Тетевен
Община Тетевен

Подобряване на цялостната ИТ инфраструктура

Агенция по заетостта
Агенция по заетостта

Следгаранционна поддръжка на обществени терминали (КИОСК).

Агенция по заетостта (АЗ)
Агенция по заетостта (АЗ)

Сервизна поддръжка на целия хардуер, включително диагностика, ремонти и замяна на резервни части на съществуващия хардуер.

Община Смолян
Община Смолян

Доставка на електронни пътеводители по проект "Момчилова крепост - митовете оживяват".

Агенция за социално подпомагане
Агенция за социално подпомагане

Комплексно сервизно извънгаранционно обслужване и ремонт на компютърна, копирна и периферна техника/ сървъри, настолни компютри, монитори, периферна техника и UPS.

Патентно ведомство на Република България
Патентно ведомство на Република България

Доставка на компютърна и периферна техника

ТЪРГ БГ
ТЪРГ БГ

Доставка на хардуер за системата на Министерство на финансите по ОП 2.

Български пощи
Български пощи

Предоставяне на право на ползване на софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement.

Цeнтър за управление на трафика
Цeнтър за управление на трафика

Доставка и монтаж на техническо оборудване.