Община Ямбол

Проект

Интерактивна мултимедийна система за интерпретационния център в "Безистена" - град Ямбол

Възложител

Община Ямбол

Решение

През месец януари 2015 г. приключи изпълнението на проект за реконструкция на ямболския безистен (покрит пазар) - единствената в България запазена сграда от този тип от периода на османското владичество, оценявана като един от най-красивите покрити пазари на Балканите. Инициативата се реализира в рамките на проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”.

Като основна част от реконструкцията и модернизацията на Безистена и превръщането му в интерпретационен център бе изграждането на интерактивна мултимедийна система за цялостна интерпретация и атрактивно представяне на исторически събития, обекти и личности от миналото на града и региона, разказващи на съвременния посетител за регионалното историческо и културно наследство на град Ямбол и областта, и предоставяне на актуална информация за настоящи и бъдещи проекти и инициативи на общината. В ролята си на изпълнител на този елемент от интерпретационния център КОНТРАКС проектира, инсталира и „оживи“ 4-компонентна мултимедийна интерактивна система, включваща в себе си високотехнологично компютърно оборудване и разработка на 86 аудио-видео информационни единици, преведени на 5 езика (български, английски, руски, немски и френски).

Първият компонент на системата, с който посетителят на музея се запознава, са т.нар. info-point терминали /оборудвани с 42“ публични тъч дисплеи/, разположени на трите входа на Безистена. Тези „киоски“ предоставят информация относно възможностите, които предлага за разглеждане обектът, както и историята и плана на сградата. 

Вторият атракцион - Тунел на времето, представлява интерактивна инсталация, състояща се от 16 КИОСК терминала, оборудвани с 32‘‘ и 42‘‘ тъч дисплеи, на които посетителите могат да изберат и стартират анимирани филмчета и да се запознаят с известни личности и интересни факти, изиграли значителна роля в историята на региона от античността до днешни дни.

Третият компонент на системата, Изглед и облик, представлява единствената по рода си за България атракция, наречена „интерактивна земя“ - върху екран с размери 2,40 х 2,40 м се прожектира карта на Ямболска област, като в момента, в който посетителят стъпи на екрана, картата „изчезва“ и на нейно място се появява интерактивно меню, чрез което посетителят, посредством поредица от стъпки (команди), може да активира прожектирането на интересна за него аудио-видео информация за физическия облик на мястото/ региона през различните епохи.

Последният компонент, Визуални тематични маршрути, включва интерактивно представяне на възможни „маршрути” за разглеждане на обектите и околните забележителности (интерактивен макет на града и околността с визуализация на всеки маршрут), като основната цел на тази атракция е посетителите да бъдат информирани за историческите местности и традиции на града, които могат да посетят по-късно на място.

Интерактивната мултимедийна система, реализирана в Безистена, не само, дава достъп до богата информация, а в някои случаи и до позабравени факти и образи от миналото на областта, но също така е и забавен и интересен учител за малките посетители на музея.

 

Главна инспекция по труда
Главна инспекция по труда

Изграждане на комуникационната инфраструктура.

Агенция по вписванията
Агенция по вписванията

Доставка на комплект информационно оборудване за изграждане на аварийно-възстановителен изчислителен център (АИЦ).

МОН - НЕИСПУО, 2020 - 2021
МОН - НЕИСПУО, 2020 - 2021

Разработване, внедряване и поддържане на Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование - НЕИСПУО

Национално сдружение на общините в Република България, 2013
Национално сдружение на общините в Република България, 2013

Техническо подсигуряване на общините в България по проект Е-Подем

Агенция по заетостта (АЗ)
Агенция по заетостта (АЗ)

Сервизна поддръжка на целия хардуер, включително диагностика, ремонти и замяна на резервни части на съществуващия хардуер.

ТЪРГ БГ
ТЪРГ БГ

Доставка на хардуер за системата на Министерство на финансите по ОП 2.

Министерство на здравеопазването на Република Македония, 2010
Министерство на здравеопазването на Република Македония, 2010

Доставка на информационно оборудване за изграждане на интегрирана здравна информационна система (IHIS)

БТВ Медиа Груп
БТВ Медиа Груп

Извършване на цялостен ИТ одит на текущото състояние на информационната инфраструктура.

БТВ Медиа Груп (bTV)
БТВ Медиа Груп (bTV)

Решения за термоконтрол от Dahua срещу разпространението на COVID-19

Община Разград
Община Разград

Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане по проект „Абритус – мистика и реалност”.

ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ, 2010 - 2022
ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ, 2010 - 2022

Цялостно обслужване и системна интеграция в обектите на Lilly Drogerie.

Български пощи
Български пощи

Предоставяне на право на ползване на софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement.

Национално сдружение на общините
Национално сдружение на общините

Доставка на офис-техника и хардуер по ОП 2

Министерство на правосъдието
Министерство на правосъдието

Изграждане на зали за видеоконференции.

Агенция за социално подпомагане
Агенция за социално подпомагане

Комплексно сервизно извънгаранционно обслужване и ремонт на компютърна, копирна и периферна техника/ сървъри, настолни компютри, монитори, периферна техника и UPS.

kontrax-no-img
Информационна система за Общински съвет (ИСОС), 2007

Създаден е ИСОС - Информационна система за управление на заседанията на общинските съвети в страната.

Народно събрание на Република България 2008-2010
Народно събрание на Република България 2008-2010

Система за гласуване в народно събрание – комплексен проект, включващ доставка на сървърно и комуникационно оборудване, пултове за гласуване и разработка на специализиран софтуер обслужващ дейността на народните представители.

Агенция Пътна Инфраструктура 2015
Агенция Пътна Инфраструктура 2015

Създаване и въвеждане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомагистрали и пътища в България. Разработена и въведена система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомагистрали и пътища от i-ви и ii-ри клас в р. България

Министерство на вътрешните работи (МВР) 2002-2004
Министерство на вътрешните работи (МВР) 2002-2004

Изграждане на структурни кабелни системи в 365 районни поделения на МВР (повече от 8700 точки).

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на труда и социалната политика

Доставка на компютърно оборудване, компютърни компоненти и офис техника (вкл. компютърни компоненти за обновяване на сървъри и компютри).

Агенция "Митници"
Агенция "Митници"

Техническо обезпечаване.

Столична община, 2014
Столична община, 2014

Изграждане на контактен център за Столична община (call.sofia.bg)

Столична община
Столична община

Изграждане на Контактен център (CALL.SOFIA.BG)

БАУХАУС БЪЛГАРИЯ ЕООД, 2012 - 2021
БАУХАУС БЪЛГАРИЯ ЕООД, 2012 - 2021

Доставка и инсталации на ИКТ за най-големия магазин за строителни материали в България

Министерство на Здравеопазването (МЗ) 2002
Министерство на Здравеопазването (МЗ) 2002

Доставка на работни места за общопрактикуващите лекари - над 3 хиляди работни места са снабдени с персонален компютър NEC, принтер Kyocera и безжично оборудване за връзка с касата.

Община Бургас
Община Бургас

Изграждане на цялостна информационна система за работа на общински съвет Бургас.

Агенция по геодезия, картография и кадастър
Агенция по геодезия, картография и кадастър

Техническа помощ и поддръжка на хардуера.

София Тех Парк
София Тех Парк

Доставка на техника, софтуер и специализирано оборудване за нуждите на лабораторния комплекс.

Община Смолян
Община Смолян

Доставка на електронни пътеводители по проект "Момчилова крепост - митовете оживяват".

Столична община
Столична община

Доставка на лицензи за едногодишна софтуерна и техническа поддръжка на лицензи Novell

Министерство на образованието (МОН) 2015-2021
Министерство на образованието (МОН) 2015-2021

Оборудване на основен и резервен дейта център за нуждите на администрацията на МОН и образователната система в България.

Агенция по геодезия, картография и кадастър, 2007-2021
Агенция по геодезия, картография и кадастър, 2007-2021

Поддръжка на компютърната инфраструктура за Агенция по геодезия, картография и кадастър

Цeнтър за управление на трафика
Цeнтър за управление на трафика

Доставка и монтаж на техническо оборудване.

Държавна агенция Електронно управление, 2018 - 2020
Държавна агенция Електронно управление, 2018 - 2020

Изграждане на централно хранилище за данни за нуждите на ДА Електронно управление. Центрове за backup с отдалечена репликация на данни, част от системата ДХЧО.

Министерство на транспорта и пътищата на Монголия 2013-2015
Министерство на транспорта и пътищата на Монголия 2013-2015

Внедряване на система за регистрация и наблюдение на превозни средства в Монголия. Доставка, инсталиране, тестване и конфигуриране на унифицирана система за регистрация и наблюдение на превозни средства.

Община Смолян
Община Смолян

Доставка на електронни пътеводители по проект "Момчилова крепост - митовете оживяват".

Национална експертна лекарска комисия
Национална експертна лекарска комисия

Осигуряване на компютърна и комуникационна техника.

Агенция по заетостта
Агенция по заетостта

Следгаранционна поддръжка на обществени терминали (КИОСК).

Министерство на труда и социалната политика (МТСП), 2004-2005
Министерство на труда и социалната политика (МТСП), 2004-2005

Доставка, изграждане на мрежи и инсталация на оборудване за специализирана структура на Министерство на труда и социалната политика, агенцията за социално подпомагане и отделите за закрила на детето в цялата страна.

Министерство на образованието на Република България, 2015 - 2021
Министерство на образованието на Република България, 2015 - 2021

Комплексни доставки на техника във всички български училища - преносими компютри, мултимедийни прожектори, интерактивни дъски и дисплеи.

Община Тетевен
Община Тетевен

Подобряване на цялостната ИТ инфраструктура

Министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите

Доставка на комуникационно оборудване.

Министерство на извънредните ситуации 2007-2008
Министерство на извънредните ситуации 2007-2008

Национална система за спешни повиквания 112, включва шест центъра за приемане и обслужване на спешни повиквания към телефон 112 разположени съответно в София, Русе, Варна, Бургас, Кърджали и Монтана.

Главболгарстрой холдинг АД, 2016 - 2019
Главболгарстрой холдинг АД, 2016 - 2019

Изграждане на интелигентна транспортна система на магистрала Струма ЛОТ 3.3

Сайтел България
Сайтел България

Изграждане на слаботокови и силнотокови инсталации.

Патентно ведомство на Република България
Патентно ведомство на Република България

Доставка на компютърна и периферна техника

Министерство на образованието на Република Албания, 2008
Министерство на образованието на Република Албания, 2008

Първият мащабен проект реализиран в чужбина, придобиване на опит за работа в чужбина и партниране с местни компании - доставка и инсталация на 2000 преносими компютъра

Обл. администрация Смолян
Обл. администрация Смолян

Създаване на инфопойнт система за външна употреба на територията на област Смолян.

Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"
Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"

Доставка на активно мрежово оборудване за подмяна и реорганизация на мрежовата архитектура.