Референции

Топлофикация, София
Топлофикация, София

Миграция на активната директория.

Топлофикация, София
Топлофикация, София

Внедряване на Office 365 облачни услуги.

Електроенергиен системен оператор
Електроенергиен системен оператор

Лицензиране продукти и използване на технологични услуги на Microsoft и софтуерна осигуровка за актуални версии.

Blizoo
Blizoo

Отдаване на техника под наем и пълно сервизно обслужване на принципа цена за отпечатано копие