Референции

Топлофикация, София
Топлофикация, София

Миграция на активната директория.

Топлофикация, София
Топлофикация, София

Внедряване на Office 365 облачни услуги.

Електроенергиен системен оператор
Електроенергиен системен оператор

Лицензиране продукти и използване на технологични услуги на Microsoft и софтуерна осигуровка за актуални версии.

Blizoo
Blizoo

Отдаване на техника под наем и пълно сервизно обслужване на принципа цена за отпечатано копие

Електрохолд (ЧЕЗ) 2017-2020
Електрохолд (ЧЕЗ) 2017-2020

Изграждане и пускане в експлоатация на автоматизирана система за дистанционно отчитане на потреблението на електрическа енергия - Електрохолд (ЧЕЗ)

ВИСТЕОН ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД, 2016 - 2022
ВИСТЕОН ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД, 2016 - 2022

Осигуряване на технологична миграция на клиентски устройства от HP към DELL за Visteon Electronics Bulgaria