Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)

Проект

Лятото на 2016 г. КОНТРАКС спечели търга за техническата поддръжка на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. С влизането в сила на договора, КОНТРАКС започна да прави регулярни посещения с цел поддръжка, както и да разрешава проблеми свързани с електронната поща. Доготава Агенцията има стара, излязла от поддръжка версия на Exchange Server, който освен че е морално негоден за употреба, има и множество проблеми, които с течение на времето са се натрупали до състояние граничещо с невъзможността за правилно функциониране и до чести спирания на услугата. Проблемните области включват, но не са ограничени до неспособност за прехвърляне  на услугата в момента на отпадане на активния нод, невъзможност за свързване чрез ActiveSync и много други, но най-наболял е проблемът с недостига на свободното дисково пространство, който изисква постоянна намеса от административния персонал.

Решение


КОНТРАКС още в първия ден на договора направи първи стъпки към цялостно подобряване на проблемните области. След успешна подготовка на средата и внедряване на Exchange 2010, следвайки най-добрите практики, започна реалната миграция на потребителите. Докато протичаше процеса по спешно мигриране, бяха консолидирани и изпълнени всички съпътстващи дейности и услуги като бекъп на данните, подсигуряване срещу отпадане на услуги и допълнително настройване на клиентите на част от потребителите. След края на миграцията, се установи че мигрираните потребители нямат вече предишните проблеми, описани по-горе и се взе решение старите сървъри да се изключат за определен период от време, без да бъдат деинсталирани, за да се тества съвместимостта с вече съществуващите системи и процеси. Следващата фаза е планувана за 2017 година, дотогава КОНТРАКС ще извърши миграция на всички работни станции от Windows XP на Windows 7 и Windows 10, в зависимост от желанията на Възложителя и необходимостите на потребителите. КОНТРАКС се съобразява с естеството на работа на служителите на Възложителя и успява да мигрира, колкото може повече компютри, без това да затруднява работата на персонала и се ръководи изцяло от сроковете на клиента.

Министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите

Доставка на комуникационно оборудване.

Агенция за социално подпомагане
Агенция за социално подпомагане

Комплексно сервизно извънгаранционно обслужване и ремонт на компютърна, копирна и периферна техника/ сървъри, настолни компютри, монитори, периферна техника и UPS.

Агенция по заетостта
Агенция по заетостта

Следгаранционна поддръжка на обществени терминали (КИОСК).

Община Тетевен
Община Тетевен

Подобряване на цялостната ИТ инфраструктура

Агенция "Митници"
Агенция "Митници"

Техническо обезпечаване.

ТЪРГ БГ
ТЪРГ БГ

Доставка на хардуер за системата на Министерство на финансите по ОП 2.

Национална експертна лекарска комисия
Национална експертна лекарска комисия

Осигуряване на компютърна и комуникационна техника.

Община Разград
Община Разград

Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане по проект „Абритус – мистика и реалност”.

Община Бургас
Община Бургас

Изграждане на цялостна информационна система за работа на общински съвет Бургас.

Български пощи
Български пощи

Предоставяне на право на ползване на софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement.

Агенция по заетостта (АЗ)
Агенция по заетостта (АЗ)

Сервизна поддръжка на целия хардуер, включително диагностика, ремонти и замяна на резервни части на съществуващия хардуер.

Агенция по геодезия, картография и кадастър
Агенция по геодезия, картография и кадастър

Техническа помощ и поддръжка на хардуера.

Цeнтър за управление на трафика
Цeнтър за управление на трафика

Доставка и монтаж на техническо оборудване.

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на труда и социалната политика

Доставка на компютърно оборудване, компютърни компоненти и офис техника (вкл. компютърни компоненти за обновяване на сървъри и компютри).

Община Ямбол
Община Ямбол

Интерактивна мултимедийна система

Министерство на правосъдието
Министерство на правосъдието

Изграждане на зали за видеоконференции.

Национално сдружение на общините
Национално сдружение на общините

Доставка на офис-техника и хардуер по ОП 2

Агенция по вписванията
Агенция по вписванията

Доставка на комплект информационно оборудване за изграждане на аварийно-възстановителен изчислителен център (АИЦ).

Община Смолян
Община Смолян

Доставка на електронни пътеводители по проект "Момчилова крепост - митовете оживяват".

Главна инспекция по труда
Главна инспекция по труда

Изграждане на комуникационната инфраструктура.

Столична община
Столична община

Изграждане на Контактен център (CALL.SOFIA.BG)