Агенция по заетостта

Проект

Следгаранционна поддръжка на обществените терминали (КИОСК) закупени по проект „Модернизиране на системата за предоставяне на услуги".

Решение

В рамките на договора са поддържани 108 устройства, разположени в 108 офиса на АЗ на територията на страната.

Целта е запазване на високо качество на доставеното оборудване, отговарящо на съвременните информационни технологии, чрез професионална поддръжка на техниката на Агенция по заетостта. 

Техническата поддръжка от страна на КОНТРАКС включва следните дейности:

Приемане на сервизни заявки, посещение на място, диагностика, доставка на резервни части, ремонт на устройствата, профилактика през определен период от време. Анализ на аварируемостта и предложения за подобряване на нивото на наличност и начина на поддръжка и експлоатация на КИОСК-ите.

За да осигури качествено изпълнение на услугите, КОНТРАКС е извършвал:

  • Приемане и регистриране на съобщения за повреда
  • Вземане на решение за приоритет на изпълнение на съответното повикване, в случай че са постъпили едновременно няколко заявки
  • Поддържане на картотека от сервизни карти (документ, съдържащ всички атрибути на ремонтираното техническо средство по заявка, заявената и установена повреда, вложените резервни части и извършените услуги) за отчетност на услугата.
  • Приемане и обслужване на заявките, потвърждаване приемането на заявката и подаване информация за очакваната дата и час на посещение.

Срок за отстраняване на възникнал проблем: не повече от 3 часа и 15 минути (в работни часове) в работното време на Агенция по заетостта.

Община Смолян
Община Смолян

Доставка на електронни пътеводители по проект "Момчилова крепост - митовете оживяват".

Агенция по геодезия, картография и кадастър
Агенция по геодезия, картография и кадастър

Техническа помощ и поддръжка на хардуера.

Община Тетевен
Община Тетевен

Подобряване на цялостната ИТ инфраструктура

Столична община
Столична община

Изграждане на Контактен център (CALL.SOFIA.BG)

Община Ямбол
Община Ямбол

Интерактивна мултимедийна система

Български пощи
Български пощи

Предоставяне на право на ползване на софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement.

Агенция "Митници"
Агенция "Митници"

Техническо обезпечаване.

Патентно ведомство на Република България
Патентно ведомство на Република България

Доставка на компютърна и периферна техника

Обл. администрация Смолян
Обл. администрация Смолян

Създаване на инфопойнт система за външна употреба на територията на област Смолян.

Агенция по вписванията
Агенция по вписванията

Доставка на комплект информационно оборудване за изграждане на аварийно-възстановителен изчислителен център (АИЦ).

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на труда и социалната политика

Доставка на компютърно оборудване, компютърни компоненти и офис техника (вкл. компютърни компоненти за обновяване на сървъри и компютри).

Национално сдружение на общините
Национално сдружение на общините

Доставка на офис-техника и хардуер по ОП 2

Агенция по заетостта (АЗ)
Агенция по заетостта (АЗ)

Сервизна поддръжка на целия хардуер, включително диагностика, ремонти и замяна на резервни части на съществуващия хардуер.

Национална експертна лекарска комисия
Национална експертна лекарска комисия

Осигуряване на компютърна и комуникационна техника.

Община Разград
Община Разград

Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане по проект „Абритус – мистика и реалност”.

Главна инспекция по труда
Главна инспекция по труда

Изграждане на комуникационната инфраструктура.

Столична община
Столична община

Доставка на лицензи за едногодишна софтуерна и техническа поддръжка на лицензи Novell

Цeнтър за управление на трафика
Цeнтър за управление на трафика

Доставка и монтаж на техническо оборудване.

Министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите

Доставка на комуникационно оборудване.

Агенция за социално подпомагане
Агенция за социално подпомагане

Комплексно сервизно извънгаранционно обслужване и ремонт на компютърна, копирна и периферна техника/ сървъри, настолни компютри, монитори, периферна техника и UPS.

Община Бургас
Община Бургас

Изграждане на цялостна информационна система за работа на общински съвет Бургас.